Μείωσε τη συμμετοχή της στην Deutsche Bank η ΗΝΑ Group

Η HNA Group ανακοίνωσε ότι μείωσε το ποσοστό συμμετοχής της στην Deutsche Bank στο περίπου 8,8% καθώς συνεχίζει να αντλεί κεφάλαια για να αποπληρώσει το χρέος.

Η C-Quadrat Investments, η οποία διαχειρίζεται την επένδυση της Deutsche Bank για την ΗΝΑ, ανακοίνωσε ότι δεν σχεδιάζει να μειώσει περαιτέρω τη συμμετοχή της στη γερμανική τράπεζα.

“Η ΗΝΑ θα συνεχίσει να είναι σημαντικός επενδυτής στη Deutsche Bank”, τόνισε η C-Quadrat.

Πριν από μία εβδομάδα, ο μεγαλομέτοχος της Deutsche Bank μείωσε το ποσοστό συμμετοχής στο 9,2% από το 9%.

SHARE