ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης ασφάλισης

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική ανακοίνωσε τη διάθεση νέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης ασφάλισης και Tele-Underwriting για τον Κλάδο Ατυχημάτων/Ασθενειών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, μέσω της νέας υπηρεσίας η οποία διατίθεται στο online σύστημα της Εταιρείας:

– απλοποιείται η διαδικασία λήψης ιστορικού από τον ασφαλισμένο,

– διευκολύνεται η επεξεργασία των αιτημάτων και η ταχύτερη έκδοση των συμβολαίων,

– απαλλάσσεται ο συνεργάτης από χρονοβόρες διαδικασίες,

– διευκολύνεται η επικοινωνία των διαμεσολαβητών με τον Κλάδο.

Αναλυτικότερα, με την ηλεκτρονική συμπλήρωση της πρότασης ασφάλισης, δεν είναι απαραίτητη πλέον η χρονοβόρα διαδικασία λήψης του ιατρικού ιστορικού και δεν απαιτείται η συμπλήρωση εντύπου ερωτηματολογίου υγείας, αλλά ακολουθείται η διαδικασία του Tele-Underwriting (tele u/w) -δηλαδή η λήψη ιστορικού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας η οποία διενεργείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον ασφαλισμένο.

Επιπρόσθετα, μέσω της εφαρμογής, όπως γνωστοποιείται, παρέχεται η δυνατότητα στοχευμένης επικοινωνίας του συνεργάτη με τον κλάδο για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στη συγκεκριμένη, κάθε φορά, πρόταση ασφάλισης, τόσο με την ανταλλαγή μηνυμάτων όσο και με την ανάρτηση σχετικών αρχείων.

SHARE