MIG: Στις 26 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – καλείται να εγκρίνει την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ.

marfin_investment_group_mig

Η Γενική Συνέλευση της MIG καλείται να εγκρίνει την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  στις 26 Ιουνίου 2015, ώρα 17:00, στην αίθουσα συγκεντρώσεων των γραφείων της «Singularlogic» στην οδό Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου στη Νέα Ιωνία, Κτίριο Γ, ισόγειο..

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015.
  4. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination & Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
  5. Έγκριση εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίουκαι Επιτροπών της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
  6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
  7. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συμφώνως προς το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρίας.
  8. Ενημέρωση επί της πορείας της Εταιρίας και του στρατηγικού της σχεδιασμού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευσηθα συνέλθει την Πέμπτη 9.7.2015, ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 23.7.2015, ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.

 

SHARE