Μηδένισε τα επιτόκια η FED – QE 700 δισ δολαρίων!

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι μειώνει τα επιτόκια στο 0% με 0,25% και ξεκινάει νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης μεγέθους 700 δισ. δολαρίων.

«Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού θα επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα βραχυπρόθεσμα και θέτουν ρίσκα στο οικονομικό outlook» αναφέρει η Fed σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της FED

Η επιδημία του κορωναϊού έχει πλήξει οικονομίες και αγορές και έχει διαταράξει την οικονομική δραστηριότητα σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες έχουν επίσης επηρεαστεί σημαντικά.
Τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία των Η.Π.Α. είναι σε αυτή την δύσκολη περίοδο σε καλή βάση.
Οι πληροφορίες που ελήφθησαν από την συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς τον Ιανουάριο δείχνουν ότι η αγορά εργασίας παρέμεινε ισχυρή μέχρι το Φεβρουάριο και η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε με μέτριο ρυθμό.
Οι θέσεις εργασίας ήταν σταθερές κατά μέσο όρο τους τελευταίους μήνες και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό.
Αν και οι δαπάνες των νοικοκυριών αυξήθηκαν με μέτριο ρυθμό, οι σταθερές επενδύσεις και οι εξαγωγές των επιχειρήσεων παρέμειναν αδύναμες.
Πιο πρόσφατα, ο τομέας της ενέργειας έχει υποστεί πλήγμα.
Σε δωδεκάμηνη βάση, ο συνολικός πληθωρισμός κεκτός από τα τρόφιμα και την ενέργεια είναι κάτω από το 2%.
Τα μέτρα για την αντιστάθμιση του πληθωρισμού που βασίζονται στην αγορά έχουν μειωθεί τα μέτρα που βασίζονται σε έρευνες για τις πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό δεν έχουν αλλάξει πολύ.
Συνεπής με τη θεσμοθετημένη εντολή της, η επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει τη μέγιστη δυνατή απασχόληση και τη σταθερότητα των τιμών.
Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού θα επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα την οικονομική δραστηριότητα και θα θέσουν σε κίνδυνο τις οικονομικές προοπτικές.
Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η επιτροπή αποφάσισε να μειώσει το στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε 0% έως 0,25%.
Η FED αναμένει να διατηρήσει το στόχο αυτό έως ότου πιστεύει ότι η οικονομία έχει ξεπεράσει τα πρόσφατα γεγονότα και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τους μέγιστους στόχους της όσον αφορά την απασχόληση και τη σταθερότητα των τιμών.
Η δράση αυτή θα συμβάλει στην υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, των ισχυρών συνθηκών της αγοράς εργασίας και του πληθωρισμού που θα επιστρέψει πληθωρισμό 2%
Η επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις συνέπειες των εισερχόμενων πληροφοριών για τις οικονομικές προοπτικές, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, καθώς και με τις παγκόσμιες εξελίξεις και τις μειωμένες πληθωριστικές πιέσεις, και θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της και θα ενεργήσει ως κατάλληλη για την υποστήριξη της οικονομίας.
Για τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος και του μεγέθους των μελλοντικών προσαρμογών της στάσης της νομισματικής πολιτικής, η επιτροπή θα αξιολογήσει τις οικονομικές συνθήκες σε σχέση με το μέγιστο στόχο της απασχόλησης και τον στόχο του πληθωρισμού 2%.
Στην αξιολόγηση αυτή θα ληφθεί υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, των δεικτών των πληθωριστικών πιέσεων και των προσδοκιών για τον πληθωρισμό, καθώς και τις χρηματοπιστωτικές και διεθνείς εξελίξεις.
Προκειμένου να υποστηριχθεί η ομαλή λειτουργία των αγορών για τίτλους του Δημοσίου και τίτλους που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκα δάνεια που αποτελούν κεντρικό στοιχείο της ροής πιστώσεων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι επιτροπές θα αυξήσουν τους τίτλους του Δημοσίου κατά τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια και τους χρεόγραφα που προέρχονται από τις υποθήκες σε τουλάχιστον 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η επιτροπή θα επανεπενδύσει επίσης όλες τις βασικές πληρωμές από τις συμμετοχές της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας σε χρεωστικούς τίτλους  και ενυπόθηκων χρεογράφων οργανισμών σε τίτλους που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκα δάνεια.
Επιπλέον, η επιτροπή ανοικτής αγοράς έχει επεκτείνει πρόσφατα τις πράξεις συμφωνιών επαναγοράς διάρκειας μίας ημέρας.
Η επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις συνθήκες της αγοράς και είναι διατεθειμένη να προσαρμόσει τα σχέδιά της ανάλογα με την περίπτωση.

SHARE