Μετοχή Mytilineos: Γιατί η χρηματιστηριακή Pantelakis δίνει τιμή στόχο τα 22 ευρώ (από 17,4 ευρώ)

Νέα αυξημένη τιμή στόχο στα 22 ευρώ (από 17,4 ευρώ προηγουμένως), με σύσταση αγοράς, δίνει για τη μετοχή της Mytilineos η Pantelakis. Η νέα τιμή είναι 45% υψηλότερη από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι για το 2021 τα EBITDA της εταιρείας θα κλείσουν στα 300 εκ. ευρώ, ενώ για το 2022 εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν στα 500 εκ. ευρώ και θα υπερβούν τα 600 εκ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας εντός του έτους του νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 826 MW, στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. Η νέα μονάδα προβλέπεται να έχει σημαντική συνεισφορά στα κέρδη που υπολογίζεται σε 70 εκ. ευρώ στα EBITDA με  διπλασιασμό της θερμικής ηλεκτροπαραγωγής της στα 1,7GW.

Η χρηματιστηριακή αναφέρεται και στην ισχυρή παρουσία της Mytilineos στις ΑΠΕ με ένα χαρτοφυλάκιο έργων δυναμικότητας 1,5 GW. Η Pantelakis Securities προβλέπει από την συγκεκριμένη δραστηριότητα έσοδα ύψους 190 εκ. ευρώ για το 2024 με συνολικές επενδύσεις στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης 900 εκ. ευρώ.

Εντός των στόχων βλέπει η χρηματιστηριακή και την προοπτική για την παραγωγή «πράσινου» αλουμινίου ενώ αναφορά κάνει στην δυναμική που εμφανίζει ο τομέας αυτός σε αγορές όπως αυτή της Ευρώπης.

Σε ότι αφορά τις υποδομές το report αναμένει ότι  η Mytilineos θα έχει ενισχυμένο ρόλο στο Ευρωπαϊκό Πακέτο Ανάκαμψης, στο οποίο, μεταξύ πολλών άλλων, θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, μεγάλα έργα υποδομών με κεντρικό άξονα την «Πράσινη Μετάβαση».

SHARE