Μειώνει τις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών η ΑΧΙΑ – “Κόβει¨ 10% – 45%

Σε μειώσεις των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών, από 10% έως 45%, προχώρησε η Axia, διατηρώντας όμως τη σύσταση buy (αγορά) για τον κλάδο καθώς όπως σημειώνε,ι υπάρχει διέξοδος από το πρόβλημα των NPEs χωρίς να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στα κεφάλαιά τους.

Η Axia μειώνει την τιμή στόχο της Alpha Bank στα 2 ευρώ, από 2,60 ευρώ προηγουμένως, στα 1,07 ευρώ για τη Eurobank, από 1,19 ευρώ, στα 2,34 ευρώ για την Εθνική, από 3,57 ευρώ, και στα 2,51 ευρώ για την Πειραιώς, από 4,57 ευρώ προηγουμένως. 

Όπως επισημαίνει, οι πιέσεις συνεχίστηκαν καθώς οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να πολεμούν εναντίον ενός βουνού μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ενώ προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το μακροχρόνιο ζήτημα της χαμηλής κερδοφορίας.

Η ικανότητα αντιμετώπισης του όγκου των NPE ποικίλλει μεταξύ των τραπεζών ανάλογα με το επίπεδο κάλυψης σε μετρητά και την παραγωγή κερδών.
Στο συντηρητικό της σενάριο, εκτιμά ότι η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank θα έχουν καλύτερες επιδόσεις, ακολουθούμενες από την Alpha Bank και την Πειραιώς.

Η Axia πιστεύει ότι υπάρχει διέξοδος χωρίς οι απαιτούμενες ενέργειες για την εκκαθάριση των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών να επηρεάσουν σημαντικά τη χαμηλή κερδοφορία.

Επιπλέον, θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε ένα καλύτερο συνολικά περιβάλλον, από ότι 12 ή 18 μήνες πριν. Πάντως, πιστεύει ότι έχει έρθει για αυτές “η στιγμή της αλήθειας” όπου, ειδικά μετά τις αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις μεταρρυθμίσεις, οι τράπεζες δεν έχουν πλέον δικαιολογίες για να μην υλοποιήσουν το σχέδιό τους.  Οι αποτιμήσεις τους αναμένεται να παραμείνουν χαμηλές, καθώς η αγορά θα προσαρμόσει τις εκτιμήσεις της κερδοφορίας χαμηλότερα, όπως σημειώνει προσθέτοντας πως συνεχίζει να βλέπει περιθώρια ανόδου για τις τιμές των μετοχών τους, ωστόσο λαμβάνει υπόψη την ανησυχία των επενδυτών για το προφίλ κινδύνου / απόδοσης του συστήματος. Έτσι, παραμένει επιφυλακτικά αισιόδοξη για τον κλάδο στον τομέα, παρακολουθώντας στενά την πορεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Οι ανησυχίες εντοπίζονται (i) στην ικανότητα των τραπεζών να πετύχουν τους στόχους μείωσης των NPEs για το 2020 και το 2021, (ii) στην αναμενόμενη χαμηλή κερδοφορία του συστήματος, σε συνδυασμό με (iii) την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Κατά την άποψή της, η διέξοδος είναι η παραγωγή προ φόρων κερδών.
Άλλωστε, αναμένουμε οι ελληνικές τράπεζες και ο SSM να καταλήξουν σε συμφωνία σε σχέση με τους νέους στόχους για το 2020 και το 2021.
Όπως έχουν τα πράγματα, οι τράπεζες πρέπει να φτάσουν τα NPEs στα 64,6 δισ. ευρώ το 2019 έναντι 88,6 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.
Φυσικά, αναμένουμε ότι το στοχευόμενο ποσό των NPEs το 2020 και το 2021 να είναι χαμηλότερο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Axia, τα αποθέματα NPE θα ανέλθουν σε περίπου 35 δισ. ευρώ το 2021, πράγμα που συνεπάγεται μείωση κατά 60% από το επίπεδο που αναφέρθηκε τον Ιούνιο του 2018.
Σύμφωνα με ένα συντηρητικό σενάριο, οι ελληνικές τράπεζες έχουν έναν τρόπο χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην δείκτες κεφαλαίου, που θα υποστηρίζονται από τα έσοδα προ προβλέψεων.
Πρόκειται για μια πολυετή διαδικασία με επιπτώσεις στο επίπεδο της κερδοφορίας των τραπεζών, καθώς επίσης και στην την ικανότητά τους να δημιουργούν νέες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την Axia, παρατηρείται ότι οι τράπεζες επιθυμούν να αποφύγουν τις ζημίες προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση των μετόχων λόγω των DTC.

Η λύση αυτού του προβλήματος είναι λιγότερο δύσκολη για την Εθνική και τη Eurobank, αφού παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο κάλυψης σε μετρητά, από ό, τι για την Alpha, η οποία παρουσιάζει μικρότερη κάλυψη, υψηλότερα αποθέματα ΝΡΕ ακαι λλά υψηλότερη αναλογία CET1 18,5%, και την Πειραιώς, η οποία έχει χαμηλότερη κάλυψη, υψηλότερο απόθεμα NPE και CET1 στο 14%.

Οπως σημειώνεται, οι “περιοχές” στις οποίες επικεντρώνεται ο SSM κατά την αξιολόγησ των τραπεζών για το 2019, βελτιώθηκαν το 2018 σε σύγκριση με το 2017, δηλαδή τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, η διακυβέρνηση και η διαχείριση κινδύνων, οι κίνδυνοι στα κεφάλαια και οι κίνδυνοι στη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση. Παρόλα αυτά, αναμένει μικρή αύξηση του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας, για τελευταία φορά, κατά 0,625% έως 2,5% και εισαγωγή του buffer που σχετίζεται με τα άλλα συστημικά σημαντικά ιδρύματα (O-SIIs), στο 1,0% για όλες τις ελληνικές τράπεζες, με ετήσιες αυξήσεις 25 μονάδων βάσης.

Τέλος, η Axia τονίζει ότι η εφαρμογή του SREP το 2019 δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου.

SHARE