Μεγάλου: Συν 115 εκατ. στα προ προβλέψεων κέρδη από τη συναλλαγή με την Intrum

Σημαντική ώθηση στο σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, θα προσφέρει η σύμπραξη με την Intrum, ανέφερε  στους αναλυτές των ξένων οίκων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2019, τη συμφωνία με την Intrum και το νέο στρατηγικό πλάνο της Τράπεζας, “Agenda 2023”.

Παρουσιάζοντας τη συμφωνία για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας με τον σουηδικό όμιλο της Intrum, ο κ. Μεγάλου είπε ότι αναβαθμίζει τις προοπτικές ανάκτησης των ΜΕΑ της Πειραιώς, διευκολύνοντας την επίτευξη και πιθανή υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί από την Τράπεζα.

Το αναθεωρημένο πλάνο της Τράπεζας Πειραιώς για τη μείωση των NPEs την περίοδο Δεκεμβρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2021 προβλέπει μείωσή τους από τα 26,4 στα 11,3 δισ. ευρώ (και σε επίπεδο ομίλου από τα 27,5 στα 12,1 δισ. ευρώ). Η μείωση αναμένεται να επιτευχθεί κατά 8,8 δισ. μέσω εισπράξεων και ίασης μη εξυπηρετούμενων δανείων, κατά 1,2 δισ. ευρώ μέσω ρευστοποιήσεων, κατά 4,4 δισ. ευρώ μέσω διαγραφών και κατά 6,9 δισ. ευρώ μέσω πωλήσεων.

Όπως είπε ο κ. Μεγάλου, η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας, η οποία υπολογίζεται σε 80 – 85 μονάδες βάσης στην παρούσα φάση και 55 – 60 μ.β. υπολογιζομένων των NPEs στα τέλη του 2021. Στο σενάριο υπεραπόδοσης κατά 10% από το υπάρχον πλάνο για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι η υπεραπόδοση μπορεί να είναι και 20%), η καθαρή επίπτωση στα κεφάλαια της Τράπεζας στα τέλη του 2021 θα διαμορφωθεί στις 100 μονάδες βάσης.

Η θετική επίπτωση της συναλλαγής στα προ προβλέψεων κέρδη της Τράπεζας (ελάφρυνση κόστους μείον τη fixed προμήθεια για τη διαχείριση των δανείων) υπολογίζονται σωρευτικά σε 115 εκατ. ευρώ (δ΄ τρίμηνο 2019 – τέλος 2021).

Περιγράφοντας τη συμφωνία με την Intrum για την ανάθεση της διαχείρισης των NPEs, ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς διευκρίνισε ότι το ενεργητικό και τα έσοδα του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου παραμένουν στον ισολογισμό της Τράπεζας.

Όπως είπε, η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς.

Παρουσιάζοντας το νέο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι το 2023 (“Agenda 2023”), ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι στόχο έχει να καταστήσει την Τράπεζα Πειραιώς έναν πλήρως αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό με δείκτη κόστους προς έσοδα στο επίπεδο του 40% και ικανοποιητικές αποδόσεις ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΤΕ) σε υψηλό μονοψήφιο εύρος. Η υλοποίηση της “Agenda 2023” προβλέπει, μεταξύ άλλων, αύξηση της προ φόρων απόδοσης ενεργητικού από το 0,3% σήμερα σε περίπου 1% το 2021, καθαρά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο 5% από 23% σήμερα (Gross NPE ratio σε περίπου 9% από 53%) και καθαρά εξυπηρετούμενα δάνεια στο 60% από 42% του χαρτοφυλακίου.

Σε επίπεδο μείωσης λειτουργικού κόστους, το project Horizon που “τρέχει” από το 2017 αναμένεται να μειώσει το κόστος για την Τράπεζα στην Ελλάδα περισσότερο από 200 εκατ. ευρώ την περίοδο 2018 – 2021, μειώνοντας στο τέλος του 2023 τον δείκτη λειτουργικών εξόδων προς ενεργητικό σε περίπου 1,2% από 1,7% το 2018.

SHARE