Με “όπλα” της ΕΚΤ και επιμονή Σταικούρα οι τράπεζες πάνε πίσω τις επιταγές – Παράταση των αναστολών πληρωμών δανείων τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο

 

Τι το πιο λογικό, σε μία αγορά που δεν λειτουργεί, οι υποχρεώσεις, είτε αυτές αφορούν σε ακάλυπτες επιταγές, είτε σε δόσεις δανείων, ρυθμισμένων ή όχι, να μεταφερθούν για δύο, τρεις μήνες πίσω; Το ίδιο το κράτος, έδωσε μάλιστα αρκετά καλά παραδείγματα με τα μέτρα που ανακοίνωσε, ένα από τα οποία λέει ότι όποιος, ενώ δεν περιλαμβάνεται στους “προστατευόμενους”, πληρώσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του, θα τύχει έκπτωσης 25%.

Ανάγκα και οι Θεοί πείθονται!

‘Εχουμε λοιπόν τώρα στο τραπέζι, μετά και την απόφαση της ΕΚΤ ότι οι τράπεζες υποχρεώνονται σε χαμηλότερες προβλέψεις και δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης, σειρά ρυθμίσεων που θα δώσουν ανάσα στην αγορά και θα επιτρέψουν, την “επόμενη του κορονοιού ημέρα” μία σταδιακή αλλά και δυναμική επανεκκίνηση.

Οι τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε παράταση των αναστολών πληρωμών δανείων τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση των ρυθμίσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω κορονοϊού έρχεται τη στιγμή που οι ελληνικές τράπεζες έχουν ρυθμίσει δάνεια που ξεπερνούν τα 27 δισ. ευρώ, σχεδόν το 40% των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους. ( 68 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2019). Έρχεται όμως και τη στιγμή, που σημαντικό μέρος των ήδη ρυθμισμένων δανείων, δεν πληρώνεται, ελλείψει ρευστότητας των δανειοληπτών. (δεν είναι λογικό να κάνει κάποιος ρύθμιση του δανείου του και μετά από 2-3 δόσεις να μην πληρώνει. Αυτός, δεν μπορεί, λογικά, να είναι στρατηγικός κακοπληρωτής…)

Το μέγα θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών, κάποιοι…πονηροί στις τράπεζες πήγαν να το προσπεράσουν με τη δημιουργία ενός “προιόντος”:  Να μεταφέρεται η  υποχρέωση πληρωμής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με τον αποδέκτη της επιταγής να πληρώνεται κανονικά  και τον εκδότη ΑΝ είναι φερέγγυος, (ποιος θα κρίνει την φερεγγυότητα;) να πληρώσει ΤΟΚΟ για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.

Φαίνεται, ότι ο υπουργός Οικονομικών δεν θα πέσει στη…λούμπα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν.Παπαιωάννου στο euro2day, όσες επιταγές έπρεπε να πληρωθούν από τις 31 Μαρτίου και μετά, ο εκδότης τους διευκολύνεται και αποκτά τη δυνατότητα, η πληρωμή να γίνει μετά από 75 ημέρες.

Στο μεσοδιάστημα, για τις επιταγές που θα βρίσκονται «ακάλυπτες», δεν θα γίνεται αναγγελία στον Τειρεσία από τις τράπεζες και ο δικαιούχος δεν θα έχει τη δυνατότητα καταγγελίας εντός του 8ημέρου, όπως ισχύει σήμερα. Από 31 Μαρτίου και μετά, όσα δάνεια έχουν δοθεί μέσω factoring και έχουν εγγύηση επιταγές, θα ενταχθούν στο καθεστώς της διευκόλυνσης των 75 ημερών.

Η απόφαση αναμένεται τα επόμενα 24ωρα και το θέμα  θα καλυφθεί με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

.ΤΙ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς με θέμα τις μεταχρονολογημένες επιταγές έστειλε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης.

«Επειδή είναι σίγουρο ότι από το τέλος αυτού του μήνα θα βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις, είναι απαραίτητο να παρέμβουμε με μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία θα βοηθήσει να παραμείνουν ζωντανές οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, οι νοικοκύρηδες, όπως τους αποκαλούμε, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου. Είναι βέβαιο ότι την επόμενη ημέρα θα τους χρειαστούμε όλους όρθιους και υγιείς» σημειώνει στην επιστολή του και προτείνει τα ακόλουθα:

1 Να δοθεί η δυνατότητα σε όσους κομιστές επιταγών επιθυμούν να μην τις προσκομίσουν στις τράπεζες για είσπραξη και πιθανή σφράγιση (προφανώς με συμφωνία των μερών), αλλά να τις κρατήσουν στην κατοχή τους για διάστημα έως και 90 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης. Συνεπώς να παραταθεί κατά 90 ημέρες η προθεσμία προς εμφάνιση για πληρωμή ή σφράγιση.

2 Σε περίπτωση που εμφανιστεί στα τραπεζικά καταστήματα προς πληρωμή μια επιταγή, ενώ δεν υπάρχει το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό, αυτή να σφραγίζεται μεν, αλλά να παρατείνεται η προθεσμία καταχώρισης στον Τειρεσία για ακόμη 90 ημέρες, αντί για τις ισχύουσες σήμερα 30. Δηλαδή, η καταχώριση στον Τειρεσία να γίνεται 120 ημέρες μετά τη σφράγιση. (Το ίδιο είχε ισχύσει και κατά το διάστημα εφαρμογής των capital controls.)

3 Οι Τράπεζες να υποχρεούνται αμέσως να παράσχουν χρηματοδότηση στον εκδότη μιας ακάλυπτης επιταγής ίση με το 100% του ποσού της αξίας της, με χορήγηση δυνατότητας υπερανάληψης από τον λογαριασμό από τον οποίο σύρεται η επιταγή, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και με προνομιακό συμβολικό επιτόκιο. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο χρηματοδότησης ανά πελάτη με βάση τον συνήθη κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Από την άλλη, ο πελάτης θα πρέπει να αποδεικνύει την έκδοση της επιταγής πριν την 10.3.2020 προσκομίζοντας το αντίστοιχο παραστατικό προς εξόφληση του οποίου είχε εκδώσει την επιταγή (π.χ. τιμολόγιο, σύμβαση κλπ). Ας σημειωθεί ότι σήμερα τα επιτόκια διατραπεζικού δανεισμού Euribor είναι αρνητικά και όλες οι κεντρικές τράπεζες προσφέρουν μηδενικά επιτόκια.

4 Σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο ο εκδότης μιας μεταχρονολογημένης επιταγής δεν ασκήσει το ως άνω δικαίωμά του (όπως αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της Τράπεζας του εκδότη), ο κομιστής της επιταγής θα δικαιούται άμεσης έκτακτης χρηματοδότησης από την Τράπεζά του, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του χρηματοδοτικού του ορίου, ίση με το 100% του ποσού της επιταγής. Η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος του κομιστή προϋποθέτει την εκχώρηση στην χρηματοδοτούσα Τράπεζα όλων των δικαιωμάτων του επί της επιταγής. Και η χρηματοδότηση αυτή θα έχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Θα πρέπει δε να υπάρξει η πρόβλεψη, ότι η Τράπεζα, πριν απαιτήσει από τον πελάτη της – κομιστή της επιταγής- την αξία αυτής, υποχρεούται να στραφεί προηγουμένως κατά του εκδότη της επιταγής και των τυχών οπισθογράφων της. Και σε αυτή την περίπτωση ο κομιστής της επιταγής θα πρέπει να αποδεικνύει την αιτία για την οποία κατέχει την επιταγή, καθώς και τη μεταχρονολογημένη έκδοσή της .

 

 

 

SHARE