Με μηδενικό επιτόκιο η δημοπρασία 6μηνων εντόκων

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0%, από 0,1% στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,88 φορές έναντι 2,44 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία. Μετά την επιτυχία στις αρχές του μήνα, όταν τα επιτόκια πέρασαν σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά … Continue reading Με μηδενικό επιτόκιο η δημοπρασία 6μηνων εντόκων