Με μειωμένο επιτόκιο 0,41% η δημοπρασία 6μηνων εντόκων

Το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0,41% από 0,46% στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,56 φορές, από 1,57.

SHARE