Λίγο μετα τη συμφωνία η ΕΥΠ ζητά μεταφραστές «μακεδονικής» γλώσσας

Μεταφραστές που μιλούν τη (σλαβο)«μακεδονική» γλώσσα αναζητά να προσλάβει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, λίγα μόλις 24ωρα μετά την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από την ελληνική Βουλή.

Πιο αναλυτικά, στις 14 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες αφότου τέθηκε και επίσημα σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών, δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως προκήρυξη της ΕΥΠ για 302 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων (οδηγών, ειδικών πληροφορικής, οικονομολόγων, ψυχολόγων, αλλά και…. νυχτοφυλάκων), μεταξύ των οποίων είναι και συνολικά 56 μεταφραστές.

Μεταξύ αυτών των μεταφραστών, ζητούνται και τέσσερις γνώστες της «μακεδονικής (νοτιοσλαβικής) γλώσσας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι η γνώση της «μακεδονικής (νοτιοσλαβικής) γλώσσας» μοριοδοτείται επιπλέον για την κάλυψη των θέσεων των μεταφραστών.

 

Αναλυτικά, το συγκεκριμένο σημείο της προκήρυξης:

«Για τις πενήντα έξι ( 56) θέσεις του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών οι οποίες αναλύονται, ως ακολούθως:

– Αγγλικής πέντε (5)
– Γαλλικής τέσσερις (4)
– Γερμανικής τρεις (3)
– Ισπανικής δύο (2)
– Ιταλικής δύο (2)

Τεύχος ΑΣΕΠ 4/14.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45
– Αραβικής πέντε (5)
– Βουλγαρικής τρεις (3)
– Εβραϊκής δύο (2)
– Μακεδονικής (νοτιοσλαβικής) τέσσερις (4)
– Ρωσικής τρεις (3)
– Τουρκικής είκοσι τρεις (23)».

Η έκφραση «μακεδονική γλώσσα» αναφέρεται μάλιστα τρεις φορές στο κείμενο, καθώς η γνώση της μοριοδοτείται ως προσόν του υποψηφίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

SHARE