Κτηματολόγιο: Δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν έκαναν δήλωση

 

Οπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν στα Γραφεία Κτηματογράφησης και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 20η Ιουνίου 2019.

Σε αυτό το διάστημα, σύμφωνα με το Κτηματολόγιο όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες. Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι 3 Ιουλίου 2020. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Να σημειωθεί ότι στην Ανάρτηση συμμετέχουν και οι δικαιούχοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας μέχρι σήμερα, με το Κτηματολόγιο να δίνει, όπως αναφέρει, «μία ακόμη ευκαιρία να καταγράψουν το δικαίωμά τους και να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον».

SHARE