ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στα 15,02 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2019 – Πρόταση για μέρισμα 0,18 ευρώ

Η  βιομηχανία γάλακτος  ΚΡΙ-ΚΡΙ δημοσίευσε  τις  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις χρήσης 2019.
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €112,90 εκ. στη χρήση 2019, έναντι €94,23 εκ. της χρήσης 2018 (αυξημένος +19,8%).
Τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:
-Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €21,12 εκ. έναντι €17,29 εκ. το 2018.
-Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €17,57 εκ. έναντι €14,24 εκ. το 2018, 
-Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €15,02 εκ. έναντι €10,12 εκ. το 2018
Στην ελληνική αγορά παγωτού, η Κρι Κρι ενίσχυσε τη θέση της επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων +4,8%.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε η δυναμική ανάπτυξη της αριθμητικής διανομής, με την προσθήκη περισσότερων από 1.000 νέων σημείων πώλησης, και η σημαντική επιτυχία που σημείωσαν τα νέα προϊόντα παγωτού.
Οι επιδόσεις θα ήταν ακόμα υψηλότερες, αν οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από τα μέσα του Μαρτίου έως τα μέσα Μαΐου, δεν ήταν δυσμενείς για τις πωλήσεις παγωτού.
H μάρκα Κρι Κρι κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 14,9% (στοιχεία NIELSEN Δεκ. 2019).
Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση +13,4%.
Στον τομέα αυτό,  συνεχίζεται  η  εστίαση  μας  στη  μεγάλη  κατηγορία  των  στραγγιστών,  με  έντονη διαφημιστική επικοινωνία και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.
Παράλληλα, επεκτείνουμε τη γκάμα των προϊόντων, ώστε να απευθυνόμαστε σε ευρύτερη καταναλωτική βάση. Στο πλαίσιο  αυτό,  προχωρήσαμε  σε  είσοδο  στην  κατηγορία  βρεφικού  γιαουρτιού.
Επίσης, ενισχύσαμε τη θέση μας και στις υπόλοιπες προϊοντικές κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική, όπως είναι οι κατηγορίες των γιαουρτιών αγελάδος, των λειτουργικών γιαουρτιών, αλλά και των παιδικών.
Συνολικά το μερίδιο των γιαουρτιών Κρι Κρι αυξήθηκε στο 15,7% (στοιχεία IRI σε όγκο, Δεκ. 2019) από 15,2% πέρυσι, διατηρώντας τη 2η θέση στην αγορά.

Τέλος,  οι  εξαγωγές  της  εταιρείας  παρουσίασαν  ετήσια  αύξηση  +36,2%  και διαμορφώθηκαν  στο  41,2%  των  συνολικών  πωλήσεων  προϊόντων.
Το  αποτέλεσμα  αυτό προέρχεται,  κυρίως,  από  την  αξιοποίηση  της  συνεχιζόμενης  δυναμικής  του  ελληνικού γιαουρτιού, στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης.
Όσον αφορά στις επενδύσεις, η Κρι Κρι έχει εκπονήσει και υλοποιεί σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού.
Σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €26,6 εκ. έχουν ενταχθεί  στις  διατάξεις  του  αναπτυξιακού  νόμου  4399/2016.
Στην  τρέχουσα  χρήση,  οι επενδύσεις της Εταιρείας ξεπέρασαν τα €15,6 εκ.
Η τρέχουσα υγειονομική κρίση, συνεπεία του COVID-19, επιτείνει την αβεβαιότητα αναφορικά  με  το  μακροοικονομικό  αντίκτυπο  των  διακυμάνσεων  του  εξωτερικού περιβάλλοντος.
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει λάβει σειρά μέτρων για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στις δραστηριότητες της.
Στην  παρούσα  συγκυρία,  ο  τομέας  του  γιαουρτιού  αποδεικνύεται  ιδιαίτερα ανθεκτικός, μιας και εντάσσεται στα βασικά είδη διατροφής.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι πωλήσεις γιαουρτιού δε φαίνεται να έχουν επηρεαστεί αρνητικά, είτε στην εγχώρια αγορά είτε στο εξωτερικό.
Από την άλλη μεριά, ο τομέας του παγωτού εμφανίζεται περισσότερο ευάλωτος. Κι αυτό γιατί συνδέεται με την αυθόρμητη κατανάλωση, ενώ επηρεάζεται και από την τουριστική κίνηση.
Βέβαια, το διαφαινόμενο ρεύμα ενίσχυσης της κατανάλωσης από το κανάλι των super markets και των ”take away” καταστημάτων, αναμένεται να μετριάσει τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19.
Τα τρέχοντα στοιχεία πωλήσεων παγωτού, δεν είναι ενδεικτικά της εξέλιξης διότι αφορούν σε περίοδο ιδιαίτερα χαμηλής κατανάλωσης.
Γενικά, οι οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την επιδημία του COVID-19 δεν μπορούν, επί του παρόντος, να εκτιμηθούν αξιόπιστα και εύλογα.
Ως προς τη μερισματική πολιτική, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2019, μικτού ποσού €0,18 ανά μετοχή (2018: €0,15 ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

SHARE