Κρι-Κρι: Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 2,29 εκ. ευρώ στο Α’τρίμηνο 2019

Κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 17,5%, καθώς και βελτίωση της κερδοφορίας παρουσίασε η βιομηχανία γάλακτος Κρι-Κρι το α’ τριμήνου 2019, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €21,85 εκ. έναντι €18,60 εκ. το 2018 (αύξηση 17,5%), ενώ τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

– Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €4,01 εκ. έναντι €2,89 εκ. το 2018.

– Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,14 εκ., έναντι €2,17 εκ. το 2018.

– Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €2,29 εκ., έναντι €1,57 εκ. το 2018.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της Κρι Κρι εμφανίζουν αύξηση 6,9%, ξεπερνώντας τα €9,8 εκ. Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα, κυρίως, της ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς των γιαουρτιών Κρι Κρι πλέον της 1 ποσοστιαίας μονάδας, που διαμορφώνεται, πλέον, σε 16,6% σε όγκο, σε συνδυασμό με την άνοδο (3,3%) της αξίας της συνολικής αγοράς [στοιχεία IRI Μαρ. 2019].

Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αύξηση 43,5%. Οι υφιστάμενες κύριες αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική, ενώ περιφερειακές αγορές (όπως της Ιρλανδίας και της Σουηδίας) συνεισφέρουν επικουρικά στην ανάπτυξη των πωλήσεων.

Στον κλάδο του παγωτού, τέλος, όπου το α’ τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις στην ελληνική αγορά εμφανίζουν μικρή αύξηση +2,2%. Παρά την επιτυχή επέκταση του δικτύου πωλήσεων με νέα σημεία, στη φετινή σεζόν οι πωλήσεις επηρεάστηκαν έντονα αρνητικά από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από τα μέσα του Μαρτίου και συνεχίστηκαν μέχρι και τα μέσα Μαΐου.

SHARE