Κρι Κρι: Καθαρά κέρδη 12,45 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2019 η βιομηχανία γάλακτος Κρι Κρι. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 92,94 εκατ. ευρώ έναντι 78,08 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένος κατά 19,03%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 34,78 εκατ. ευρώ έναντι 31,25 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 19,92 εκατ. ευρώ έναντι 17,24 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,29 εκατ. ευρώ, έναντι 14,90 εκατ. ευρώ, ενώ τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 12,45 εκατ. ευρώ , έναντι 10,57 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018.

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στο εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε 21,92 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά +4,4%. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε η δυναμική ανάπτυξη της αριθμητικής διανομής, με την προσθήκη περισσότερων από 950 νέων σημείων πώλησης και η σημαντική επιτυχία που σημείωσαν τα νέα προϊόντα παγωτού. Οι επιδόσεις θα ήταν ακόμα υψηλότερες, αν οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από τα μέσα του Μαρτίου έως τα μέσα Μαΐου, δεν ήταν δυσμενείς για τις πωλήσεις παγωτού.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις στο εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε 34,64 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά +13%. Η εταιρεία συνεχίζει την εστίασή της στη μεγάλη κατηγορία των στραγγιστών, με έντονη διαφημιστική επικοινωνία και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. Παράλληλα, επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της ώστε να απευθύνεται σε ευρύτερη καταναλωτική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, προσφάτως προχώρησε σε είσοδο στην κατηγορία βρεφικού γιαουρτιού. Συνολικά το μερίδιό της στην ελληνική αγορά γιαουρτιού άγγιξε το 15,8% (+0,8 π.μ.), διατηρώντας της 2η θέση [IRI σε όγκο, Σεπτέμβριος 2019].

Τέλος, στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αλματώδη ανάπτυξη (αύξηση +36,3%). Η εταιρεία αξιοποιεί τη δυναμική που έχει το ελληνικό γιαούρτι στις αγορές της Δυτ. Ευρώπης και επεκτείνει τις υπάρχουσες συνεργασίες. Πλέον, οι εξαγωγές ξεπερνούν το 38% των συνολικών πωλήσεων.

SHARE