Κομισιόν: Επάρκεια κεφαλαίων στις τράπεζες, αλλά εύθραυστη η κερδοφορία- Πρόβλημα το δικαστικό σύστημα –

Την εξάμηνη παράταση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπογραμμίζει ως θετική την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στις αγορές και την έκδοση του δεκαετούς ομολόγου, υπογραμμίζοντας πως οι συνθήκες δανεισμού παραμένουν «εύθραυστες», ενώ τονίζεται ακόμη πως «χρειάζεται μεσοπρόθεσμα να συνεχίσει την υιοθέτηση μέτρων για να αντιμετωπίσει τις δυνητικές πηγές δυσχερειών και να εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα υποστηρίξουν μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη».

Η Κομισιόν αναφέρει πως «παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών η Ελλάδα αντιμετωπίζει ακόμα μεγάλες προκλήσεις σε σχέση με το επιχειρηματικό περιβάλλον και το δικαστικό σύστημα», ενώ εκτιμά ότι “η Ελλάδα πάσχει σε χρόνο έκδοσης αποφάσεων δικαστηρίων, επιβολή συμβολαίων, καταχώρηση ιδιοκτησιών και εκκαθαρίσεις”…

Η Κομισιόν αναφερόμενη στις τράπεζες τονίζει πως «η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, έχει βελτιωθεί επιπλέον και υπάρχουν σημάδια που δείχνουν ότι πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές σταδιακά αποκαθίσταται, όμως τα κληρονομημένα ρίσκα και οι προκλήσεις παραμένουν ψηλά».

Υπογραμμίζεται ακόμα πως «η κεφαλαιακή τους θέση παραμένει επαρκής για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες πιέσεις» και ότι «οι τράπεζες έχουν ακόμη να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων». Αναλυτικά αναφέρει ότι «παρότι ο όγκος μειώνεται σταδιακά από την κορυφή των 107,2 δισ. ευρώ του Μαρτίου 2016 και ο όγκος ήταν 71,2 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2019, παραμένει πολύ υψηλός στο 42,1% του συνόλου».

Για το «σχέδιο Ηρακλής», η Κομισιόν εκτιμά πως «όταν εφαρμοστεί θα βοηθήσει την επιτάχυνσης της τρέχουσας στρατηγικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων του τραπεζικού τομέα», προσθέτοντας πως «άλλες προκλήσεις περιλαμβάνουν την εύθραυστη κερδοφορία στο σημερινό περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων».

SHARE