ΚΕΑΟ -Ασφαλιστικά Ταμεία: Παράταση έως 31/12 στις αιτήσεις για ρύθμιση χρεών

Έως τις 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή του 2ου σταδίου της αίτησης σχετικά με την ρύθμιση χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις.

Στόχος, σύμφωνα με εγκύκλιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, είναι οι οφειλέτες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες να μην χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, αλλά σε μη ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης της οφειλής τους από τον ΕΦΚΑ.

Ως καταληκτική ημερομηνία, είχε καθοριστεί η 30η Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών με τις διατάξεις του ν.4611/2019 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες περιλαμβάνει δύο στάδια:

α) Το πρώτο στάδιο αφορούσε στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και β) το δεύτερο στάδιο αφορούσε στην υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

SHARE