Καράτζης ΑΕ : Νέος εσωτερικός ελεγκτής και υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων

Η Καράτζη ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από 21/5/2019 καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή αναλαμβάνει ο Βαρουχάκης Στέφανος του Ανδρέα. Επίσης την θέση του υπευθύνου εξυπηρέτησης μετόχων αναλαμβάνει ο Δαφνομήλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου.

SHARE