Καραμολέγκος: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2017

Δεν θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 η Καραμολέγκος.

Ειδικότερα, η Καραμολέγκος ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018:

1. Ημερομηνία ανακοίνωσης των στοιχείων και πληροφοριών και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.karamolegos-bkr.gr: Τετάρτη 25/04/2018, μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α.
2. Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.
Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω, ημερομηνιών, η εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τυχόν αλλαγές.

SHARE