Jumbo: Στις 27 Ιουλίου η έκτακτη γ.σ. για διανομή έκτακτου μερίσματος

jumbo-logo-social

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Jumbo που θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, την 27.7.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, θα συζητηθεί η διανομή έκτακτου μερίσματος.

Αναλυτικότερα, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης περί διανομής στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 36.736.134,93, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη συνολικού ποσού ευρώ 70.179.769,98 της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης περί διεύρυνσης του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από επτά σε εννέα, με την εκλογή και προσθήκη δύο νέων μελών, η θητεία των οποίων θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απλής απαρτίας του 1/5 τουλάχιστον του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτείται και αρκεί για τη λήψη αποφάσεων και για τα δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στον ίδιο τόπο την 8.8.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00′.

SHARE