Ιταλία: Το 3% άγγιξε το επιτόκιο των 10ετών ομολόγων – Άντλησε 5,571 δισ.

 Το ποσό των 5,57 δισ. ευρώ μέσω 10ετών ομολόγων, άντλησε σήμερα η ιταλική κυβέρνηση, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3%, έναντι 1,7% στην προηγούμενη.

Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 1,48, από 1,39 στην προηγούμενη, ενώ το ιταλικό δημόσιο είχε στόχο να αντλήσει 3,75-6,0 δισ. ευρώ.

Η απόδοση του 3% στο κόστος δανεισμού της Ιταλίας αποτελεί υψηλό 4ετίας.

Παράλληλα, η ιταλική κυβέρνηση μέσω 5ετούς ομολόγου άντλησε 1,75 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο να εκτοξεύεται στο 2,32%, από 0,56% στην προηγούμενη δημοπρασία.
Ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,53.

Τέλος, μέσω 7ετούς ομολόγου άντλησε 2 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2%.

SHARE