Ισπανική οικονομία: Η “βαθμολογία” και οι προοπτικές από Moody’s και S&P

Στο «Baa1» επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανίας ο οίκος Moody’s. Αντίθετα, ο S&P επιβεβαίωσε μεν το «Α» στη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα, αλλά  υποβάθμισε το outlook σε αρνητικό από σταθερό προηγουμένως.

Ο ΟΙΚΟΣ MOODY’S

Ο αμερικανικός οίκος σημειώνει ότι η ισπανική οικονομία έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία, αλλά τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης σε συνδυασμό με την προηγούμενη πρόοδο στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, θα οδηγήσουν σε ισχυρή οικονομική ανάκαμψη το επόμενο έτος.
Το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, από το οποίο η Ισπανία θα είναι μεγάλος δικαιούχος, θα αυξήσει τη δύναμη της ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια και βοηθήσει στην ενίσχυση του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού της ισπανικής οικονομίας/
Ο δείκτης δημόσιου χρέους είναι πιθανό να σταθεροποιηθεί στο 120% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, ένα πρωτοφανές επίπεδο για την Ισπανία.
Ωστόσο, η βελτίωση των μετρήσεων βιωσιμότητας του χρέους λόγω του χαμηλού περιβάλλοντος επιτοκίων και της χαμηλότερης προσφυγής στη χρηματοδότηση της αγοράς ομολόγων, θα μετριάσει τον αντίκτυπο του υψηλότερου χρέους στη δημοσιονομική ισχύ της χώρας.
Η σύνθετη πολιτική δυναμική της Ισπανίας έχει καταστήσει δύσκολη την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια, αν και η πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ μπορεί να προσφέρει ισχυρότερα κίνητρα για την προώθηση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας από ό, τι στο παρελθόν.
Οι σταθερές προοπτικές εξισορροπούν τις αρνητικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας στις οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές της Ισπανίας.

Ο ΟΙΚΟΣ S&P

Σε αρνητικές -από σταθερές- υποβάθμισε τις προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) της Ισπανίας ο S&P, επιβεβαιώνοντας το «Α» στη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα.
Οι αρνητικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την άποψη ότι η ανταπόκριση της Ισπανίας στις αυξανόμενες οικονομικές και δημοσιονομικές προκλήσεις κινδυνεύει από τον πολιτικό κατακερματισμό και τον κορεσμό των μεταρρυθμίσεων.
«Η Ισπανία εισήλθε στο 2020 με δύσκολο ιστορικό στη δημοσιονομική εξυγίανση και την οικονομική μεταρρύθμιση. Δεν έχει εγκριθεί προϋπολογισμός από το 2018. Επιπλέον, υπήρξε περιορισμένη εφαρμογή μέτρων υπέρ της ανάπτυξης από τις αναθεωρήσεις ορόσημων του 2012 στον κώδικα εργασίας.  Ωστόσο, από την περίοδο 2015-2019, η ισπανική οικονομία σημείωσε ισχυρή και ισορροπημένη ανάπτυξη κατά μέσο όρο 2,8%.
Η πανδημία σταμάτησε την ανάπτυξη».

Ο S&P εκτιμά ότι η οικονομία της Ισπανίας  θα συρρικνωθεί κατά 11,3% το 2020 και θα ανακάμψει κατά 8,2% το 2021, εάν και εφόσον μια αποτελεσματική θεραπεία ή εμβόλιο κατά του COVID-19 θα διανεμηθεί το αργότερο το β’ εξάμηνο του 2021.

Η πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανίας επωφελείται από την ένταξή της στην Ευρωζώνη και την ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ, ενώ οι βασικοί μακροοικονομικοί κίνδυνοι παραμένουν μεταξύ άλλων το υψηλό δημόσιο χρέος, η αγορά εργασίας και πιθανές περαιτέρω καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Οι ισπανικές τράπεζες αντιμετωπίζουν το σοκ του COVID-19 σε συνδυασμό με «κληρονομιά» προβληματικών περιουσιακών στοιχείων από την προηγούμενη κρίση, αλλά με πολύ μικρότερα βιβλία δανείων, επαρκές κεφάλαιο, ισορροπημένα προφίλ χρηματοδότησης και άφθονη ρευστότητα.

 

SHARE