Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με την πτώση  να ξεπερνά το 1%, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για την εξάπλωση του κορωνοϊού και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε το χρηματιστήριο του Μιλάνου, με την ανακοίνωση των στοιχείων του ΑΕΠ της Ιταλίας, το οποίο … Continue reading Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια