ΙΟΒΕ: Σε υψηλά 11 ετών ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος συνεχίζει να κινείται ανοδικά τον Σεπτέμβριο, στις 107,2 μονάδες από 105,3 μονάδες τον Ιούλιο.
Η επίδοση αυτή είναι η υψηλότερη από τον Μάρτιο του 2008.
Η άνοδος προέρχεται κυρίως από βελτίωση των προσδοκιών στο Λιανικό εμπόριο και τους Καταναλωτές, ενώ στους υπόλοιπους επιχειρηματικούς τομείς οι μεταβολές είναι ήπιες.
Ταυτόχρονα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 ετών.
Είναι φανερό ότι η θετική επίδραση του εκλογικού αποτελέσματος στις προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων διατηρείται.
Βέβαια, σε αυτή τη μέτρηση αξιολογούνται ευνοϊκά, προς το παρόν, περισσότερο οι προγραμματικές κατευθύνσεις της νέας κυβέρνησης, καθώς σε επίπεδο νομοθετικού έργου οι παρεμβάσεις είναι ηπιότερες.
Όμως και αυτές (π.χ. μείωση ΕΝΦΙΑ, επέκταση ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις) επηρεάζουν θετικά τις προσδοκίες των νοικοκυριών.
Η καλή εξέλιξη ορισμένων βραχυχρόνιων δεικτών που αφορούν στα νοικοκυριά, όπως της ανεργίας και του πληθωρισμού, επίσης επιδρά θετικά στις σχετικές προσδοκίες τους, ενώ και από τη σχέση με τους εταίρους και πιστωτές δεν προκύπτει προβληματισμός.
Φυσικά, παραμένουν ανοικτά ορισμένα κεντρικά ζητήματα που θα επηρεάσουν τις προσδοκίες επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως η διαμόρφωση του φορολογικού και συνταξιοδοτικού συστήματος.
Ειδικότερα οι εξελίξεις αυτές συναρτώνται με τον προϋπολογισμό του 2020 και το δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει από τις εφαρμοζόμενες και προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις και επηρεάζονται και από σημαντικές εστίες αβεβαιότητας στο διεθνές περιβάλλον.
Αναλυτικότερα:
– στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε, όπως και ο δείκτης των εκτιμήσεων για τα αποθέματα ενώ οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες παρουσίασαν μικρή αλλά θετική μεταβολή.
– στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα έμειναν σχεδόν αμετάβλητες, όπως επίσης ενισχύθηκαν οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση.  στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται αισθητά, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ τα αποθέματα υποχωρούν.
– στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση υποχωρούν, ενώ οι αντίστοιχες για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων υποχωρούν μεν, αλλά ηπιότερα, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης.
– στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους βελτιώνονται, ενώ βελτιώνεται και η πρόθεση για αποταμίευση, σε αντίθεση με τις προβλέψεις για την ανεργία.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ενίσχυση επιχειρηματικών προσδοκιών, λόγω καλύτερων προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε σημαντικά τον Σεπτέμβριο, στις 106,8 (από 104,4 τον Ιούλιο) μονάδες, επίπεδο υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (104,5 μον.).
Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε ήπια, το ισοζύγιο στις προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες αυξήθηκε αισθητά, ενώ οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποδυναμώθηκαν ελαφρώς.
Αναλυτικά:
α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στις -9 μονάδες (από -5 μον. τον Ιούλιο), με το 23% (από 20%) των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 15% σταθερά να αναφέρει το αντίθετο.
β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο ενισχύθηκε κατά 6 μονάδες και διαμορφώθηκε στις +29, με το 38% (από 33%) των επιχειρήσεων να προβλέπει άνοδο της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και το 9% (από 11%) μείωσή της.
γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο αποδυναμώθηκε κατά 4 μονάδες έναντι του Ιουλίου, στις +11 μονάδες, με το 18% των επιχειρήσεων σταθερά να αναφέρει εκ νέου υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 7% (από 8%) να δηλώνει το αντίθετο.
δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο μικτές τάσεις: οι εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο εξασθένησαν στις +1 μονάδες (από +7 τον Ιούλιο), ενώ οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού κέρδισαν 2 μονάδες (-8 από -10 μον. το ισοζύγιο) και οι προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν αισθητά (+25 από +17 μον. ο δείκτης).
ε) Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν περαιτέρω τον Σεπτέμβριο (στις +36 από +24 μον. το ισοζύγιο), με το 44% (από 35%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο το προσεχές χρονικό διάστημα και το 8% (από 11%) μείωσή τους.
Ο δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις κινήθηκε έντονα πτωτικά, στις +8 (από +21) μονάδες, με το 27% (από 34%) των ερωτηθέντων να εκτιμά άνοδό τους.
στ) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής ήταν αμετάβλητοι στους 4,8 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να περιορίζεται ήπια, στο 70,6% (από 72,1%).
ζ) Ο δείκτης στις προβλέψεις για την απασχόληση αποδυναμώθηκε αισθητά και διαμορφώθηκε στις -13 μονάδες (από +2 μονάδες), με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης το προσεχές τρίμηνο να διαμορφώνεται μόλις στο 8% (από 13%) και το 22% (από 12%) να αναμένει υποχώρηση.
η) Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών διαμορφώθηκε στις -3 (από -2) μονάδες, με το 91% (από 87%) των επιχειρήσεων να μην αναμένει μεταβολές τους το επόμενο τρίμηνο και το 3% (από 6%) να αναμένει άνοδο.

SHARE