ΙΟΒΕ: Πρόταση για φορολογικά κίνητρα που θα ενισχύσουν την αποτεμίευση

Προτάσεις για την ενίσχυση της αποταμίευσης, με μοχλό την κεφαλαιαγορά, παρουσίασε την Τρίτη, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ σε εκδήλωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μελέτη με τίτλο «Ενίσχυση της αποταμίευσης και ανάπτυξη με μοχλό την κεφαλαιαγορά».

Η  μελέτη επισημαίνει το αποταμιευτικό και επενδυτικό «κενό» που καταγράφηκε πρόσφατα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες και αναδεικνύει τη σημασία για τόνωση των εγχώριων επενδύσεων μέσα από πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.
Σύμφωνα με την έρευνα, 25 δισ. ευρώ βρίσκονται στο σεντούκι ενώ οι καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού ανέρχονται σε 32,4 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή,  σε αμοιβαία κεφάλαια έχουν τοποθετηθεί μόλις 600 εκατ. ευρώ και σε ομόλογα 300 εκατ. ευρώ.

 

Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής Νίκος Βέττας, το «κενό» παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2018 κυμάνθηκε κατά μέσο όρο σε 2,6% του ετήσιου ΑΕΠ, σωρευτικά περί τα 94 δισ. ευρώ.

Το μέγεθος των ελληνικών επενδύσεων σε κινητές αξίες μέσα από θεσμικούς επενδυτές είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, ενώ τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων που είναι επενδεδυμένα στην κεφαλαιαγορά αντιστοιχούν σε μόλις 8% του ΑΕΠ, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Ο κ.Βέττας  ανέφερε πως η χρηματοδότηση της οικονομίας ήταν και παραμένει  παραδοσιακά «τραπεζικοκεντρική», αλλά το υψηλό ποσοστό κόκκινων δανείων θέτει περιορισμούς σε νέες δανειοδοτήσεις.

Στη μελέτη εξετάζεται η ευρωπαϊκή εμπειρία για την παροχή φορολογικών κινήτρων για εγχώριες επενδύσεις ιδιωτών μέσω της κεφαλαιαγοράς και διατυπώνεται ενδεικτική πρόταση για την παροχή παρόμοιων κινήτρων στην Ελλάδα.

Η ενδεικτική πρόταση του ΙΟΒΕ περιλαμβάνει δύο σκέλη, ήτοι στοχευμένα φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες επενδύσεις ιδιωτών σε εγχώριους τίτλους (π.χ. Α/Κ εσωτερικού) και τομείς προτεραιότητας όπως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εταιρείες με προσανατολισμό σε καινοτομία, οχήματα Venture Capital, «πράσινες» επενδύσεις και υποδομές στη βάση καλών πρακτικών της ΕΕ, αλλά και μια προσεκτική ασφαλιστική μεταρρύθμιση με ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η ενδεικτική πρόταση εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει νέα αποθεματικά προς επένδυση έως και 99 δισ. ευρώ μέσα σε 40 χρόνια. Συνεπώς, κατά το ΙΟΒΕ κρίνεται σκόπιμο μέτρα πολιτικής τόνωσης της εγχώριας αποταμίευσης να αποτελούν προτεραιότητα στο πλαίσιο της αξιοποίησης του «δημοσιονομικού χώρου».

 

SHARE