ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Οι εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας το 2021 και το 2022

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Levy Economics Institute του Bard College ΝΥ παρουσίασαν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2021 και το 2022.

Σύμφωνα με τα εμπειρικά ευρήματά, τονίζει η ΓΣΕΕ, η οικονομική μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, εκτιμάται ότι θα είναι 3,4% το 2021 και 4,9% το 2022.

 

Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στο προ πανδημίας επίπεδο του ΑΕΠ αν δεν υπάρξουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ εξέτασε δύο σενάρια οικονομικής πολιτικής.

Το ένα δίνει έμφαση στην ανάκαμψη της οικονομίας μέσω των δημόσιων επενδύσεων και της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το άλλο μέσω της εφαρμογής ενός προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης που στοχεύει στην ουσιαστική μείωση της ανεργίας.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο χρόνος απορρόφησης και ο όγκος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το μέγεθος του προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης είναι σημαντικές προσδιοριστικές παράμετροι της δυναμικής της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Δείτε εδώ τη μελέτη

SHARE