Ικτίνος: Στα 5,69 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο

Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 26,04% στο εννεάμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 κατέγραψε η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε επίπεδο μητρικής εταιρίας.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 31,35 εκατ. ευρώ, έναντι 42,38 εκατ. ευρώ πρώτο 9μηνο του 2018.
Οι εξαγωγές μαρμάρου κατά το πρώτο  εννεάμηνο ανήλθαν στο 95% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.
Κατά το ίδιο διάστημα, τα κέρδη  προ φόρων μειώθηκαν κατά 59,5% και ανήλθαν σε 6,67 εκατ. ευρώ έναντι 16,46 εκατ. ευρώ,  σε σχέση με το πρώτο 9μηνο του 2018.
Το EBITDA για το πρώτο 9μηνο του 2019 ανήλθε σε 9,51 εκατ. ευρώ, έναντι 18,41 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο 9μηνο του 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 48,38% .
Η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, μετάβασης στο νέο σύστημα υπόγειας εξόρυξης στο κύριο λατομείο της στο Βώλακα, το οποίο θα της επιτρέψει να ανταποκριθεί πλήρως στην αυξημένη ζήτηση και με υψηλότερης ποιότητας μάρμαρο. Η απαραίτητη αυτή μετάβαση οδήγησε σε μειωμένη παραγωγική δυνατότητα της εταιρείας κατά το προηγούμενο διάστημα, γεγονός το οποίο επέδρασε αρνητικά στις πωλήσεις και, κατ΄ επέκταση στην κερδοφορία της εταιρείας.
Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση για το πρώτο 9μηνο του 2019 :
-ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 28,47% και διαμορφώθηκε στα 34,37 εκατ. ευρώ έναντι 48,05 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου,
-το EBITDA ανήλθε σε 10,12 εκατ. ευρώ, έναντι 20,06 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο 9μηνο του 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 49,53% και,
-τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,69  εκατ. ευρώ έναντι 16,90 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο 9μηνο του 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 71,41%.

SHARE