Ικτίνος: Στα 17,2 εκατ. τα π.φ κέρδη στο 9μηνο – Αύξηση πωλήσεων 30,6%

Συνέχιση της ανοδικής πορείας της και κατά το εννεάμηνο του έτους 2018, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2017 κατέγραψε η Ικτίνος.

Ειδικότερα καταγράφηκαν τα εξής αποτελέσματα:

-Αύξηση πωλήσεων κατά 30,6% (42,4 εκατ., έναντι  32,4 εκατ.  ευρώ)
-Αύξηση κερδών προ φόρων κατά 33,9% (16,5 εκατ. Ευρώ από 12,3 εκατ. ευρώ)
-Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 31,55% (18,33 εκατ. Ευρώ έναντι 13,93 εκατ. ευρώ)

Αντίστοιχα σε ενοποιημένο επίπεδο, το εννεάμηνο του έτους 2018, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2017, παρουσίασε :

-Αύξηση πωλήσεων κατά 35% (47,9 εκατ., έναντι  35,5 εκατ.  ευρώ)
-Αύξηση κερδών προ φόρων κατά 41,64% (17,2 εκατ. ευρώ από 12,1 εκατ. ευρώ)
-Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 34,5% (20,2  εκατ. ευρώ έναντι 15 εκατ. ευρώ)

SHARE