Ιδού η ανάπτυξη: Με μισθό 385,53 ευρώ μικτά πληρώνεται το 30% των εργαζομένων!

Από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που δηλώθηκαν στον ΕΦΚΑ και που υποβλήθηκαν το Νοέμβριο του 2017, φαίνεται η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας.

Από το σύνολο των 2.071.338 ασφαλισμένων μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, οι 629.687 εργάζονται με «ευέλικτες» μορφές εργασίας και καλούνται να ζήσουν με μισθό μόλις 385,53 ευρώ μικτά.

 

 

SHARE