Η UBS δεν αποκλείει θετικές εκπλήξεις για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αβεβαιότητες που υπάρχουν – Γιατί είναι επιφυλακτικοί οι επενδυτές

Τις επιφυλάξεις της για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές διατηρεί η UBS σε σημερινή της ανάλυση, ερευνώντας τη μετατόπιση του επενδυτικού συναισθήματος που ακολουθεί το ράλι ανόδου που έχει καταγράψει ο κλάδος από τις αρχές του έτους.

Η ελβετική τράπεζα εκτιμά ότι τα θετικά στοιχεία που αφορούν στον τραπεζικό κλάδο έχουν ήδη αποτιμηθεί από το ράλι της αγοράς, χωρίς όμως να χάνεται το περιθώριο για  ευχάριστες εκπλήξεις.

Βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσε η ελβετική τράπεζα, η πλειοψηφία των επενδυτών διατηρεί ουδέτερη στάση, επιλέγοντας το περιθώριο με ποσοστό 44% έναντι των bullish (37%) ή bearish (19%) θέσεων. Εξαιρουμένων όμως αυτών που προτιμούν την «αποχή», το συναίσθημα παραμένει κυρίως θετικό, με τη διαφορά να κυμαίνεται στις 18 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της UBS  συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα της έρευνας, διατηρώντας ουδέτερη στάση απέναντι στον τραπεζικό κλάδο, καθώς η απουσία συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου και η αβεβαιότητα γύρω από τις τιμολογήσεις που αφορούν στα μη εξυπηρετούμενα τραπεζικά ανοίγματα, δεν επιτρέπουν προς το παρόν την έκφραση θετικότερων προσδοκιών.

Από επενδυτικής άποψης, ο κεντρικός άξονας προσέλκυσης του αγοραστικού ενδιαφέροντος εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από τα εργαλεία για τα NPEs και από τη γενικότερη οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, με την UBS να επισημαίνει ότι η βασική αβεβαιότητα έγκειται στην ανάγκη νέας κεφαλαιοποίησης για την εξασφάλιση της εξυγίανσης του κλάδου.

Πρωταρχικές προτεραιότητες θεωρούνται επίσης το ρυθμιστικό περιβάλλον και η μείωση των DTC, γεγονός που υποδεικνύει ότι λιγότερη σημασία αποκτά πιθανώς η αύξηση των ελέγχων από την ΕΚΤ και οι λοιπές ρυθμιστικές προκλήσεις.

Με τα θεμελιώδη του κλάδου να βελτιώνονται, ενόσω η κυβέρνηση επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των συστημικών τραπεζών, η UBS προτείνει μια αμυντική προσέγγιση έναντι των υφιστάμενων αβεβαιοτήτων που αφορούν στα NPEs και οι οποίες είναι: α) το χρονοδιάγραμμα και η δομή του SPV/APS, β) η τιμολόγηση των NPEs στην αγορά και γ) η πραγματοποιήσιμη αξία εξασφάλισης.

Επιπλέον, όπως επισημαίνει η ανάλυση της UBS, η ανάκαμψη των βασικών εσόδων από τις τραπεζικές δραστηριότητες, ενδέχεται να τεθεί υπό αμφισβήτηση στην περίπτωση αυξημένου ανταγωνισμού στα επιχειρηματικά δάνεια και επιπλέον καθυστέρησης στη διαχείριση των NPEs.

Έτσι, η ελβετική τράπεζα διατηρεί σύσταση αγοράς για την Eurobank θέτοντας τιμή-στόχο το 0,92€, υπογραμμίζοντας την προτίμησή της, σύσταση πώλησης για την τράπεζα Πειραιώς, με τιμή στόχο το 1,44€, και ουδέτερη στάση για τις Alpha Bank και Εθνική, με τιμές-στόχους το 1,62€και 1,71€ αντίστοιχα.

Για τους αναλυτές της UBS, η Eurobank συντηρεί το πιο ελκυστικό story χάρη στην απόπειρα ταχείας εκκαθάρισης των ΜΕΑ.

Η σύσταση πώλησης της Πειραιώς δικαιολογείται από την έλλειψη κεφαλαίων της τράπεζας, ενώ η ουδέτερη στάση προς τις Alpha Bank και Εθνική συνοδεύεται από την άποψη ενός ισορροπημένου risk/reward προφίλ, όσον αφορά τα έσοδά τους αλλά και την αβεβαιότητα σχετικά με την εξυγίανση των ισολογισμών τους.

SHARE