Η Turkish Airlines σημείωσε πληρότητα 83.2% τον Απρίλιο

H Turkish Airlines, μετά από μια εξαιρετική χρονιά το 2017, διατηρεί τη δυναμική της και το 2018. Ο εθνικός αερομεταφορέας της Τουρκίας κατέγραψε εντυπωσιακά αποτελέσματα τον Απρίλιο, μετά την ανακοίνωση των αυξημένων αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του πριν από λίγο καιρό.

Αποτελέσματα της κίνησης του Απριλίου 2018:

 • Σε συνέχεια του διψήφιου ρυθμού αύξησης της επιβατικής κίνησης που κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο, ο συνολικός αριθμός των επιβατών της Turkish Airlines αυξήθηκε τον Απρίλιο κατά 15%, φτάνοντας τους 6.4 εκατομμύρια επιβάτες. Ως αποτέλεσμα της αύξησης αυτής, η εταιρεία πέτυχε για το μήνα Απρίλιο Δείκτη Πληρότητας (Load Factor), 83.2%, τον υψηλότερο στην ιστορία της.
 • Ο συνολικός Δείκτης Πληρότητας βελτιώθηκε κατά 4.1 μονάδες, με αύξηση 6.1% της χωρητικότητας (διαθέσιμες χιλιομετρικές θέσεις), ενώ ο διεθνής Δείκτης Πληρότητας αυξήθηκε κατά 4.2 μονάδες σε 82.6% και ο εγχώριος Δείκτης Πληρότητας σε 87.1%.
 • Ο διψήφιος ρυθμός αύξησης της ζήτησης (έσοδα ανά χιλιόμετρο) που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017, συνεχίστηκε με αύξηση της ζήτησης κατά 12% τον Απρίλιο του 2018.
 • Εξαιρουμένων των επιβατών transit (από διεθνείς σε διεθνείς πτήσεις), η διεθνής επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 30%. Η αύξηση αυτή αποτελεί σημαντική ένδειξη του συνεχώς αυξανόμενου ενδιαφέροντος προς την Τουρκία.
 • Τον Απρίλιο, το εμπορευματικό φορτίο (cargo) και ταχυδρομείο που μεταφέρθηκε αυξήθηκε κατά 18%, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την Βόρεια Αμερική που παρουσίασε αύξηση 27%, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τις εσωτερικές πτήσεις με αύξηση 26%, και την Ευρώπη με αύξηση 19%.
 • Τον Απρίλιο, ο Δείκτης Πληρότητας (Load Factor) αυξήθηκε σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν η Αφρική, η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη μεταξύ άλλων περιφερειών, με 6 μονάδες, 6 μονάδες, και 5 μονάδες αύξηση, αντίστοιχα.H Turkish Airlines, μετά από μια εξαιρετική χρονιά το 2017, διατηρεί τη δυναμική της και το 2018. Ο εθνικός αερομεταφορέας της Τουρκίας κατέγραψε εντυπωσιακά αποτελέσματα τον Απρίλιο, μετά την ανακοίνωση των αυξημένων αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του πριν από λίγο καιρό.
 • Αποτελέσματα της κίνησης του Απριλίου 2018:
  • Σε συνέχεια του διψήφιου ρυθμού αύξησης της επιβατικής κίνησης που κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο, ο συνολικός αριθμός των επιβατών της Turkish Airlines αυξήθηκε τον Απρίλιο κατά 15%, φτάνοντας τους 6.4 εκατομμύρια επιβάτες. Ως αποτέλεσμα της αύξησης αυτής, η εταιρεία πέτυχε για το μήνα Απρίλιο Δείκτη Πληρότητας (Load Factor), 83.2%, τον υψηλότερο στην ιστορία της.

   

  • Ο συνολικός Δείκτης Πληρότητας βελτιώθηκε κατά 4.1 μονάδες, με αύξηση 6.1% της χωρητικότητας (διαθέσιμες χιλιομετρικές θέσεις), ενώ ο διεθνής Δείκτης Πληρότητας αυξήθηκε κατά 4.2 μονάδες σε 82.6% και ο εγχώριος Δείκτης Πληρότητας σε 87.1%.

   

  • Ο διψήφιος ρυθμός αύξησης της ζήτησης (έσοδα ανά χιλιόμετρο) που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017, συνεχίστηκε με αύξηση της ζήτησης κατά 12% τον Απρίλιο του 2018.

   

  • Εξαιρουμένων των επιβατών transit (από διεθνείς σε διεθνείς πτήσεις), η διεθνής επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 30%. Η αύξηση αυτή αποτελεί σημαντική ένδειξη του συνεχώς αυξανόμενου ενδιαφέροντος προς την Τουρκία.

   

  • Τον Απρίλιο, το εμπορευματικό φορτίο (cargo) και ταχυδρομείο που μεταφέρθηκε αυξήθηκε κατά 18%, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την Βόρεια Αμερική που παρουσίασε αύξηση 27%, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τις εσωτερικές πτήσεις με αύξηση 26%, και την Ευρώπη με αύξηση 19%.

   

  • Τον Απρίλιο, ο Δείκτης Πληρότητας (Load Factor) αυξήθηκε σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν η Αφρική, η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη μεταξύ άλλων περιφερειών, με 6 μονάδες, 6 μονάδες, και 5 μονάδες αύξηση, αντίστοιχα.

Αποτελέσματα της κίνησης του διαστήματος Ιανουαρίου – Απριλίου 2018:

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου, η αύξηση της ζήτησης και του συνολικού αριθμού των επιβατών ήταν 21% και 24% αντίστοιχα, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου χρόνου. Ο συνολικός αριθμός των επιβατών έφθασε τα 23 εκατομμύρια.

Ακόμη, σημειώνεται ότι στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου, ο συνολικός Δείκτης Πληρότητας (Load Factor) βελτιώθηκε κατά 5.8 μονάδες, φθάνοντας το 81.2%. Ενώ ο διεθνής Δείκτης Πληρότητας βελτιώθηκε κατά 6 μονάδες, φθάνοντας το 81%, ο εγχώριος Δείκτης Πληρότητας αυξήθηκε κατά περίπου 4 μονάδες, φθάνοντας το 86%.

Τέλος, το εμπορευματικό φορτίο (cargo) και ταχυδρομείο που μεταφέρθηκε, αυξήθηκε κατά 32% και έφτασε τους 425 χιλιάδες τόνους, χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη του όγκου φορτίου / ταχυδρομείου τον Απρίλιο του 2018.

SHARE