Η «Συμμαχία για την Ελλάδα» εξοπλίζει το Κωνσταντοπούλειο – Γενικό Νοσοκοµείο Ν. Ιωνίας

Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά του Covid-19, η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία, «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ανταποκρίθηκε στο αίτηµα του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ – Γενικού Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας,  για την προµήθεια µηχανηµάτων απολύµανσης αέρα.

Αξιοποιώντας τις συνδροµές των µελών του, ο φορέας δώρισε δυο µηχανήµατα NOVAERUS της εταιρεία BIOKON Ιατρικά στην καρδιολογική κλινική του νοσοκοµείου. Οι ειδικές Ιατροτεχνολογικές συσκευές απολύµανσης αέρα, είναι σχεδιασµένες για συνεχή χρήση σε χώρους και συνθήκες υψηλού κινδύνου λοιµώξεων όπως ο Covid-19.

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2020, η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» προώθησε το αίτηµα και στα µέλη της από τα οποία ήδη ανταποκρίθηκαν και προσέφεραν τα αντίστοιχα µηχανήµατα οι εταιρείες: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» δεσµεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια της, ώστε να εφοδιαστούν όλα τα τµήµατα του νοσοκοµείου.

Για πληροφορίες σχετικά µε τον φορέα «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» επισκεφτείτε την ιστοσελίδα symmaxiagiatinellada.gr

SHARE