Η ΡΑΕ “τραβάει το αυτί” στη ΔΕΗ για την ταλαιπωρία των καταναλωτών στην κόντρα με τα ΕΛΤΑ

Η  ΡΑΕ με παρέμβασή της έναντι κυρίως της ΔΕΗ  ζητά την αποκατάσταση του προβλήματος που έχει προκύψει με τα παρακρατηθέντα ποσά των λογαριασμών ρεύματος από τα ΕΛΤΑ  δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στους καταναλωτές οι οποίοι κινδυνευαν να χάσουν τις ρυθμίσεις τους και την έκπτωση του 15%

Η ρυθμιστική αρχή ζητά μεταξύ άλλων να επιστραφεί αναδρομικά η έκπτωση συνέπειας, να αποζημιώσει καταναλωτές στους οποίους ενδεχομένως κόπηκε το ρεύμα αλλά και να προχωρήσει στην έκδοση ενημερωτικής ανακοίνωσης δίνοντας παράλληλα 5 εντολές.

Ειδικότερα ο πρόεδρος της Αρχής Νίκος Μπουλαξής με απόφαση του, αφού προειδοποιεί με κυρώσεις σε βάρος της δημόσιας επιχείρησης αναφέρει:

Kαλούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ανωτέρω ζητήματα, και ιδίως η εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ, στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας της προμήθειας και προκειμένου για την – 3 – λήψη κατάλληλων και άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος να ενεργήσουν ως εξής:

1. Να προβούν άμεσα σε οριστική επίλυση του ανωτέρω προβλήματος, με τρόπο ώστε να μην απαιτείται η με οποιονδήποτε τρόπο εμπλοκή των καταναλωτών με σκοπό την αποφυγή της αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας τους.
2. Να προβούν σε αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης συνέπειας στον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που πρόκειται να λάβουν οι θιγόμενοι καταναλωτές και ο οποίος θα εκδοθεί από την 21η Μαΐου και μετά και θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική επισήμανση για τη διόρθωση αυτή.

3. Εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις καταναλωτών που υπέστησαν, αδικαιολόγητα, διακοπή ρεύματος εξαιτίας των ανωτέρω, να προβλέψουν κατάλληλα μέτρα αποζημίωσης των καταναλωτών. Τα μέτρα θα κοινοποιηθούν στη ΡΑΕ, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, για την περαιτέρω εξέταση του ζητήματος.

4. Να προβούν, εντός 24 ωρών από τη λήψη της παρούσης, σε δημόσια ανακοίνωση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την ενημέρωση των καταναλωτών για τον κατά τα ανωτέρω 1 έως 3 σημεία αντιμετώπισης του ζητήματος.

5. Να ενημερώσουν της ΡΑΕ εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσης για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί σύμφωνα με την παρούσα.

Η ΡΑΕ εξετάζει περαιτέρω και ενδελεχώς το ζήτημα και ιδίως τα αίτια που οδήγησαν στην ανεπίτρεπτη αυτή δυσλειτουργία, ώστε να ασκήσει προσηκόντως τις προβλεπόμενες εκ του νόμου αρμοδιότητές της για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ή και την επιβολή κυρώσεων, εφόσον απαιτηθεί.

SHARE