Η Praxia Bank προσφέρει καταθετικά προϊόντα μέσω ενός διεθνούς deposit marketplace

H Praxia Bank, η νέα, ελληνική, ψηφιακή τράπεζα, αξιοποιώντας τα οφέλη και τις ευκαιρίες της διεθνοποιημένης πλέον τραπεζικής αγοράς, ξεκίνησε συνεργασία με τη Raisin, μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες συγκέντρωσης καταθέσεων (deposit marketplace) στην Ευρώπη.
Στο πλαίσιο αυτό, η Praxia Bank διαθέτει καταθετικά προϊόντα μέσω της WeltSparen, της πλατφόρμας της Raisin στη Γερμανία, επιδιώκοντας να προσελκύσει καταθέσεις από μία από τις μεγαλύτερες αγορές στην Ευρώπη.
Στόχος της Praxia Bank, η οποία θα ξεκινήσει την πλήρη λειτουργία της στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 2019, είναι να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ψηφιακές τάσεις και δημιουργούν μία εξελιγμένη τραπεζική εμπειρία.
Η παρουσία της Praxia Bank σε ένα διεθνές online deposit marketplace αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού της σχεδίου.
Μέσω αυτής, η Praxia Bank αξιοποιεί πλήρως την ευελιξία που εξασφαλίζει το  ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας της, πέρα από σύνορα, αλλά και τις δυνατότητες της πλατφόρμας της Raisin. Εισάγει έτσι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μία νέα προσέγγιση στην προσέλκυση καταθέσεων, βασισμένη στην εξωστρέφεια και την καινοτομία.

SHARE