Η Moody’s …το σκέπτεται για την αξιολόγηση ελληνικής και ιταλικής οικονομίας – Στάση αναμονής για τις αβεβαιότητες των επιπτώσεων της πανδημίας

Δεν δημοσίευσε πιστοληπτική αξιολόγηση ούτε για την ελληνική αλλά ούτε και για την ιταλική οικονομία ο οίκος  Μoody’s το βράδι της Παρασκευής, επιλέγοντας να τηρήσει στάση αναμονής εν μέσω μεγάλης αβεβαιότητας για τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Η Moody’s διατηρεί λοιπόν την αξιολόγηση Β1, με σταθερές προοπτικές. κάτι που μάλλον θα αλλάξει στην επόμενη αξιολόγηση που είναι μεν προγραμματισμένη για τις 6 Νεμβρίου, αλλά θα γίνει πολύ ενωρίτερα.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Απριλίου ο οίκος Standard and Poor’s διατήρησε την αξιολόγηση ΒΒ- , υποβαθμίζοντας ωστόσο το outlook σε σταθερό από θετικό λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.

Η Fitch βαθμολογεί την Ελλάδα με BB και με σταθερές προοπτικές.

Στις 17 Ιουνίου ο οίκος αξιολόγησης Scope έχει προγραμματίσει ανακοινώσεις ενώ ακολουθούν με προγραμματισμένες ανακοινώσεις αξιολογήσεων στις 24 Ιουλίου η Fitch και στις 23 Οκτωβρίου η Standard & Poor’s και DBRS.

SHARE