Η MLS δεν πληρώνει τα κουπόνια ούτε για το ομόλογο ΜΛΣ03

Μετά τη μη πληρωμή των κουπονιών του ομολόγου ΜΛΣ01 στις 12 Ιανουαρίου, η MLS Πληροφορική ενημέρωσε και για τη μετάθεση της πληρωμής των κουπονιών του ομολόγου ΜΛΣ03.

Πρόκειται για κουπόνια, τα οποία αρχικά έληγαν στις 26 Οκτωβρίου του 2020 και η πληρωμή τους μετατέθηκε για τις 25 Ιανουαρίου του 2021. Η απόφαση για νέα αναβολή ελήφθη, σύμφωνα με την εισηγμένη, λόγω των επιπτώσεων της Covid-19 στις ταμειακές ροές της εταιρείας.

Διαβεβαίωσε, πάντως, ότι θα προσπαθήσει να έρθει σε διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, την Beta Χρηματιστηριακή.

Πέραν των κουπονιών ΜΛΣ01 και ΜΛΣ03, στα τέλη Φεβρουαρίου ακολουθεί και η εκπνοή της παράτασης για τα κουπόνια ΜΛΣ02.

Η ανακοίνωση

Η εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε. ενημερώνει αναφορικά με το Πρόγραμμα Εταιρικού Ομολόγου ΜΛΣ03, πως λόγω των επιπτώσεων από τον COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες και οι οποίες έχουν επιδράσει στις ταμειακές της ροές, δεν θα προβεί στην πληρωμή των Κουπονιών ΜΛΣ03 (26.10.2020 & 25.01.2021). Η εταιρεία θα έρθει σε διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς επίτευξη συμφωνίας.

SHARE