Η Κυβέρνηση ελαφρύνει ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις – Μείωση 30% στο στο τέλος επιτηδεύματος για το 2020

Τη μείωση του τέλους επιτηδεύματος από το 2020 εξετάζει η κυβέρνηση κάτι το οποίο δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους Και αυτό καθώς τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή το τέλος επιτηδεύματος του 2020 θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2021

Η μείωση θα είναι της τάξης του 30% ετησίως (από 160 εκατ. ευρώ από το 2021 έως και το 2023). Αυτό σημαίνει ότι το τέλος από τα 650 ευρώ θα μειωθεί στα 455 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και στα 700 ευρώ για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τα έσοδα από το Τέλος Επιτηδεύματος ανέρχονται ανέρχονται για το 2020 σε 482 εκατ. ευρώ κι αυτά αντλούνται από περίπου 611 χιλιάδες ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως αν το εισόδημα τους είναι μικρό, μεσαίο ή μεγάλο. Το Τέλος επιτηδεύμτατος θα διαμορφωθεί ως εξής:

από 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους σε 560 ευρώ.

– από 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους σε 700 ευρώ.

από 650 ευρώ, ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σε 455 ευρώ.

– από 600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα σε 420 ευρώ.

Μειωμένη από 20 έως 30% θα είναι και η εισφορά αλληλεγγύης από το 2020. Θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους (από 240 έως 350 εκατ. ευρώ) και θα οδηγήσει στη μείωση των επιβαρύνσεων για 2,3 εκατ. φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση στηρίζει τη μεσαία τάξη η οποία τα χρόνια της κρίσης πλήρωσε τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο άθροισμα όλων των εισοδημάτων του υπόχρεου ή στο τεκμαρτό, εάν αυτό είναι μεγαλύτερο. Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους η εισφορά παρακρατείτε κάθε μήνα από τα λογιστήρια και, αν υπάρχει διαφορά, καταλογίζεται και καταβάλλεται με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Υπολογίζεται με κλίμακα συντελεστών από 2,2% έως και 10% και συγκεκριμένα:

– 0% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος

– 2,2% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ.

– 5% για το τµήµα ετήσιου εισοδήµατος από 20.001 έως 30.000 ευρώ

– 6,5% για το τµήµα ετήσιου εισοδήµατος από 30.001 έως 40.000 ευρώ

– 7,5% για το τµήµα ετήσιου εισοδήµατος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ

– 9% για το τµήµα ετήσιου εισοδήµατος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ

– 10% για το τµήµα ετήσιου εισοδήµατος από 220.001 ευρώ και πάνω.

SHARE