Η Intralot ολοκλήρωσε την πώληση του μεριδίου της στην Intralot do Brasil

Η INTRALOT, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 14 Μαΐου, ενημερώνει με σημερινή ανακοίνωσή της το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της πώλησης του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της 80% στην Intralot do Brazil στην SAGA.

Το καθαρό τίμημα ανέρχεται σε €700.000.

SHARE