Η ιχθυοκαλλιέργεια σε μια κρίσιμη καμπή

Παρά την πρόσφατη κοινή δήλωση των συλλογικών φορέων του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών (ΣΕΘ και ΠΑΝΕΜΜΙ) σχετικά με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της χωροταξικής οργάνωσης με την ίδρυση ΠΟΑΥ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) στο πλαίσιο του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Υδατοκαλλιέργειες, δυστυχώς δεν έχει σημειωθεί η παραμικρή πρόοδος.

Αξίζει να τονιστεί ότι έχουν κατατεθεί 23 μελέτες για την ίδρυση ΠΟΑΥ ιχθυοκαλιέργειας  και  καμία δεν έχει προχωρήσει, προκειμένου να εκδοθούν τα αναγκαία Π.Δ.  Πολλές εξ αυτών δεν έχουν καν ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πληρότητα του φακέλου.

Η ολιγωρία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών δεν ευνοεί την ορθολογική ανάπτυξη και επιτείνει την αναρχία στον κλάδο βάλλοντας ευθέως κατά του δημοσίου συμφέροντος.

Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις των δυο συναρμόδιων Υπουργείων για την επίσπευση των ενεργειών τους και τη στελέχωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, δεν έχει σημειωθεί η παραμικρή εξέλιξη.

Ο κλάδος εκφράζει την ανησυχία των μελών του  ενώ επιφυλάσσεται για τη λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου και κάθε νόμιμης ενέργειας, προκειμένου οι αρμόδιοι να ενεργοποιηθούν και να εντείνουν συντονισμένα τις ενέργειές τους  για ολοκλήρωση και έκδοση των αναγκαίων ΠΔ.  εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας της 04/11/2019.

Στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 5/4/19, ομόφωνα, οι φορείς ΠΟΑΥ  συμφώνησαν ότι η μόνη λύση είναι η άμεση προώθηση των ΠΟΑΥ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας της 04/11/2019 και ενδεχόμενη πρόταση για παράταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια είναι εθνική υπόθεση και όλοι πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων τηρώντας απαρέγκλιτα τα χρονοδιαγράμματα.

SHARE