Η Hellenic Cables εξασφαλίζει 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια

Σε μια ακόμη προσπάθεια να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για καλωδιακές λύσεις βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον, η Hellenic Cables ήρθε σε συμφωνία με την EnelGreen Power για τη διασφάλισητου 100% των αναγκών της σεηλεκτρικήενέργεια στην Ελλάδα από ανανεώσιμεςπηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Η συμφωνία περιλαμβάνει όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Hellenic Cables στην Ελλάδα, όπως το υπερσύγχρονο εργοστάσιο υποβρύχιων καλωδίων στην Κόρινθο και το εργοστάσιο καλωδίων υψηλής τάσης στη Θήβα. Η EnelGreen Power εγγυάται την προέλευση της πράσινηςενέργειας μέσα από τοεκτενές χαρτοφυλάκιο μονάδων παραγωγής από ΑΠΕ που διαθέτει στη χώρα.

Αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα από την Hellenic Cables ώστε να ελαχιστοποιήσει την επίδραση της στο περιβάλλον.Ακολουθεί δεμια σειρά από παρόμοιες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης πρακτικών κυκλικής οικονομίας καθώς και τη μείωση των αποβλήτων.

Η Hellenic Cables και η EnelGreen Power σκοπεύουν να επεκτείνουντη συνεργασία τους μέσα από πρωτοβουλίες ενεργειακής απόδοσης και έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

SHARE