Η Fed διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια στο 1,5 – 1,75% – Εκτίμηση πως δεν θα αλλάξουν το 2020

Σταθερά, στο επίπεδο του 1,5 έως 1,75% διατηρεί τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ , όπως αναμενόταν. Αυτό αποφασίσθηκε στη συνάντηση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής της Fed (FOMC), ενώ, όπως έγινε γνωστό,  αναμένει μέτρια οικονομική ανάπτυξη και χαμηλή ανεργία την επόμενη χρονιά.

«Η Επιτροπή (FOMC) κρίνει ότι η τρέχουσα στάση της νομισματικής πολιτικής είναι κατάλληλη για να στηρίξει μια σταθερή επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας, την ισχυρή αγορά εργασίας και πληθωρισμό κοντά στο συμμετρικό στόχο του 2%» σημειώνεται στο ανακοινωθέν.

Όπως προκύπτει από τις νέες προβλέψεις, τα 13 από τα 17 μέλη της Fed δεν βλέπουν κάποια αλλαγή στα επιτόκια ως το 2021. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη εκτιμούν ότι θα γίνει μόνο μία αύξηση επιτοκίου την επόμενη χρονιά.

Εν τω μεταξύ, οι αξιωματούχοι της Fed απέσυραν από το ανακοινωθέν την αναφορά σε «αβεβαιότητες» γύρω από την εκτίμηση για την οικονομία (outlook). Τονίζουν ωστόσο ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις «παγκόσμιες εξελίξεις» για να αποφασίσουν αν πρέπει να μεταβάλλουν το ύψος των επιτοκίων. Προσθέτουν επίσης πως θα έχουν το βλέμμα στραμμένο και στις «υποτονικές πληθωριστικές πιέσεις».

Όσον αφορά τις προβλέψεις για την οικονομία, η Fed αναμένει ανάπτυξη 2% το 2020 και 1,9% του 2021. Η ανεργία προβλέπεται να παραμείνει στο τρέχον επίπεδο του 3,5% ως την επόμενη χρονιά και να αυξηθεί οριακά στο 3,6% το 2021.

SHARE