Η Εθνική Τράπεζα οργανώνει Open Digital Disruption Day στο be finnovative

Την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η ανοικτή
εκδήλωση “Open & Digital Disruption Day – #openD3” στους χώρους του be
finnovative, Πειραιώς 74 στο Μοσχάτο.

Κεντρικό θέμα του #openD3, είναι η παρουσίαση και συζήτηση για ένα
μεγάλο εύρος αναδυόμενων τεχνολογιών και εργαλείων για την ανάπτυξη
νέων επιχειρηματικών μοντέλων, νέων επιχειρήσεων  και υπηρεσιών στον
τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech). Επιπλέον θα
συζητηθούν νέες συνθήκες και ψηφιακές τάσεις με καταλυτική επίδραση σε
σημαντικούς τομείς της οικονομίας και στις διαδικασίες ψηφιακού
μετασχηματισμού οργανισμών και επιχειρήσεων.

Στο #openD3 μπορούν να συμμετέχουν:

Κάθε ενδιαφερόμενος για τις νέες τάσεις και την προοπτική της νέας
ψηφιακής οικονομίας μέσα από τη χρήση disruptive τεχνολογιών
Επιχειρήσεις, ομάδες και startup με ιδέες,  λύσεις και υπηρεσίες που
σχετίζονται με το fintech
Όσοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν και να έλθουν σε επαφή με τα
αποτελέσματα και τις ομάδες του be finnovative innovation lab

Τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν

Κυρίαρχες τεχνολογικές τάσεις των τελευταίων ετών, όπως το Artificial
Intelligence (AI) και το Blockchain
To νέο θεσμικό πλαίσιο  PSD2 / GDPR, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις
που δημιουργούνται μέσα από το API economy
H εμπειρία του προγράμματος be finnovative και τα επόμενα βήματα

Τι είναι το Be finnovative

Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας και
καινοτομίας Crowdpolicy και με την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών
φορέων της οικονομίας και της κοινωνίας, διοργανώνουν το πρόγραμμα
επιχειρηματικής επιτάχυνσης be finnovative innovation lab. Στόχος του
προγράμματος be finnovative,  είναι η ωρίμανση και υποστήριξη
επιχειρηματικών ιδεών στον ευρύτερο τομέα των χρηματο-οικονομικών
συναλλαγών και των νέων τεχνολογιών (fintech)  και ο μετασχηματισμός
τους σε κερδοφόρες νέες επιχειρήσεις.

SHARE