Η ΔΕΗ “στρατοπεδεύει” σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Λ.Μεσογείων 211- Τέλος η Χαλκοκονδύλη

Στο πρώην στρατόπεδο «ΑΝΧΗ (ΠΖ) ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑΗΛ» που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μεσογείων 211, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας θα μετακομίσει η ΔΕΗ, που φεύγει από την Χαλκοκονδύλη της Πλατείας Κάνιγγος.

Το στρατόπεδο τέθηκε προς εκμίσθωση μέσω δημόσιου διαγωνισμού.

Η ΔΕΗ πλειοδότησε στο σχετικό διαγωνισμό και απέκτησε για 50 χρόνια (με δικαίωμα παράτασης για μια δεκαετία), Το συνολικό εμβαδό του οικοπέδου είναι 18.643 τ.μ. και εντός αυτού βρίσκονται 22 κτίρια τα οποία έχουν συνολικό εμβαδόν 7.582 τ.μ., ενώ παρέχεται στο μισθωτή η δυνατότητα κατεδάφισης των υπαρχόντων κτηρίων και ανέγερσης νέου συγκροτήματος.

Ο χώρος θα αξιοποιηθεί για την ανέγερση υπερσύγχρονου βιοκλιματικού κτηρίου γραφείων που θα στεγάσουν τις κεντρικές και τις περισσότερες από τις υπηρεσίες της ΔΕΗ. Στο ισόγειο του κτηρίου θα λειτουργήσει πρότυπο κατάστημα εξυπηρέτησης της επιχείρησης.

Η μεταφορά των υλικών του Στρατού και η κατεδάφιση των υπαρχόντων κτισμάτων εκτιμάται ότι θα γίνει μέχρι το τέλος του 2020 και στη συνέχεια για την ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 2-3 χρόνια.

 

Η ΔΕΗ θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος της μετεγκατάστασης και λειτουργίας των Στρατιωτικών Μονάδων και λοιπών Υπηρεσιών που εδρεύουν σήμερα στο στρατόπεδο.

.

SHARE