Η BofΑ ξεκινά εκ νέου κάλυψη των τραπεζών – Προσεκτική στάση – Οι τιμές-στόχοι

Η Bank of America Merrill Lynch  ξεκινά εκ νέου κάλυψη των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών, «με μια σχετικά επιφυλακτική άποψη» .

Η BofA επισημαίνει την προτίμησή της για την Eurobank, η οποία όπως λέει θα είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που θα πετύχει μονοψήφιο δείκτη NPE (περίπου 9% το 2021).

  • Για την Eurobank, δίνει σύσταση «buy» με τιμή-στόχο 1,12 ευρώ ανά μετοχή (από 1,19 ευρώ στις 14 Σεπτεμβρίου).
  • Για την Alpha Bank δίνει σύσταση «neutral» με τιμή-στόχο 2,04 ευρώ ανά μετοχή (από 1,25 ευρώ),
  • Για την Εθνική Τράπεζα «underperform» με τιμή 3,04 ευρώ ανά μετοχή (από 2,89 ευρώ),
  • το ίδιο και για την Τράπεζα Πειραιώς (από 2 ευρώ).

Σύμφωνα με την Bank of America Merrill Lynch η επενδυτική περίπτωση των ελληνικών τραπεζών βασίζεται σε ένα και μόνο ερώτημα: μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μην εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) (σε εύλογο χρονικό διάστημα) χωρίς εισφορά κεφαλαίου;

Επισημαίνει πως οι προοπτικές βελτιώνονται, με τις βασικές παραμέτρους να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς:

– η ρευστότητα έχει βελτιωθεί με την αύξηση των εισροών καταθέσεων και την ανάκτηση της πρόσβασης στη διατραπεζική αγορά και στις κεφαλαιαγορές,

– οι χαμηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν στηρίξει τους κεφαλαιακούς δείκτες, έχουν ενισχύσει το trading, έχουν βελτιώσει την τιμολόγηση των NPEs και έχουν αυξήσει τις αποτιμήσεις,

– η ανάκαμψη στις τιμές των ακινήτων αναμένεται να αυξήσουν τις αξίες των εγγυήσεων, να μειώσουν τις επισφάλειες και να αυξήσουν την προθυμία των δανειοληπτών να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους και

– το κλίμα έχει βελτιωθεί και λόγω των προσδοκιών για μια συστημική λύση για τα NPEs.

Κατά την Bank of America Merrill Lynch, το πρόγραμμα «Ηρακλής» θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά, καθώς θα επιτρέψει στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν κρατικές εγγυήσεις για να στηρίξουν τιτλοποιήσεις NPEs συνολικά 30 δισ. ευρώ. Η αποτελεσματικότητα, πάντως, θα εξαρτηθεί από τη διάθεση για τα προβληματικά ελληνικά assets, τα κόστη για τις τράπεζες και την κεφαλαιακή ελάφρυνση για τους τίτλους υψηλής εξασφάλισης.

Ο λόγος NPEs παραμένει στα επίπεδα κάλυψης του 40% με 50%.
Το μέγεθος των ακάλυπτων NPE (περίπου 40 δισ. ευρώ) είναι σημαντικά υψηλότερο από το CET1 (περίπου 22 δισ. ευρώ).
Επιπλέον, το μερίδιο του λέοντος στους δείκτες κεφαλαίου είναι κωδικοί DTC που εμποδίζουν τις τράπεζες να αναγνωρίσουν τις απώλειες.
Ακόμη και όταν οι ελληνικές τράπεζες πλησιάσουν τους στόχους του 2021, οι δείκτες NPE (c.20%) θα είναι σημαντικά υψηλότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2%).
Ως εκ τούτου, μια λύση που δεν είναι φιλική προς τις τράπεζες θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιλογή, εάν η διαδικασία απογοητεύσει.
Επιπλέον, οι ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να απαιτήσουν βελτίωση στην ποιότητα του κεφαλαίου εάν / όταν η κερδοφορία ανακάμψει.

Επίσης, η Bank of America Merrill Lynch «βλέπει» συνεχιζόμενες πιέσεις στα έσοδα καθώς το 30% των επιτοκιακών εσόδων προέρχονται από τα NPEs, το πτωτικό repricing των δανείων και των τίτλων θα πλήξει την κερδοφορία και τα ισχυρά κέρδη από trading είναι πιθανό να ομαλοποιηθούν μετά το 2020. Τα έσοδα δεν φαίνεται πιθανό να αγγίξουν τα επίπεδα του 2018, εκτιμά η BofaML, παρά τη στήριξη από τα χρηματοδοτικά κόστη, τα έσοδα από τιτλοποιήσεις και τα αυξανόμενα έσοδα από αμοιβές. Θεωρεί πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στα κόστη και αναμένει μείωση στο κόστος του ρίσκου. Εντούτοις, η μακροπρόθεσμη πρόβλεψή της για το RoTE παραμένει 5-8% χαμηλότερη από τους στόχους που έχουν θέσει οι διοικήσεις των τραπεζών.

 

 

SHARE