Η Αθηναίική Ζυθοποιία δανείζει την μητρική της Ολλανδική εταιρεία Heineken International BV

Δάνειο στη μητρική της Ολλανδική εταιρεία Heineken International BV, αποφάσισε να δώσει η Αθηναίική Ζυθοποιία.

Η διάρκεια του δανείου, σύμφωνα με το euro2day,  είναι τριετής, δηλαδή έως τις 29 Οκτωβρίου του 2024, για ποσά που δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα 100 εκατ. ευρώ με επιτόκιο δανεισμού Euribor τριμήνου όπως αυτό δημοσιεύεται από τον διεθνή οργανισμό Bloomberg, πλέον περιθωρίου κέρδους όπως ορίζεται από τις πολιτικές του ομίλου Heineken.

Tο διοικητικό συμβούλιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ενέκρινε επίσης τη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους της, ποσού 11.989.694,43 ευρώ, που θα αφορά στη χρήση του οικονομικού έτους 2021. Το 2020 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είχε μοιράσει στους μετόχους της μέρισμα 16 εκατ. ευρώ, όσο και το 2019.

SHARE