Η Alpha Finance ειδικός διαπραγματευτής για Μυτιληναίο και Τράπεζα Πειραιώς

Η ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών κατά τη συνεδρίαση της 04.04.2019 ενέκρινε την απόκτηση από την εταιρία της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εταιριών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚΟ)» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)» αντίστοιχα.

Ως ημερομηνία έναρξης ορίστηκε η Δευτέρα 15 Απριλίου 2019.

SHARE