Η Alpha Bank “Most Active Issuing Bank in 2018 in Greece” από την EBRD

Από αριστερά προς δεξιά: ο κ. Αθανάσιος Παυλίδης, Διευθυντής της Διευθύνσεως Χρηματοοικονομικών Προϊόντων της Alpha Bank, η κυρία Αικατερίνη Μαρμαρά, Διευθύντρια της Διευθύνσεως Χρηματοοικονομικής Διαχειρίσεως (Trading) της Alpha Bank, η κυρία Sabina Dziurman, Director for Greece and Cyprus της EBRD, η κυρία Γεωργία Φαρμάκη, Διευθύντρια της Διευθύνσεως Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking της Alpha Bank και ο κ. Marco Nindl, Principal Banker, Trade Facilitation Programme της EBRD

Την Alpha Bank ανέδειξε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ως την πλέον δραστήρια Τράπεζα στην προώθηση του διεθνούς εμπορίου το 2018 στην Ελλάδα (“Most Active Issuing Bank in 2018 in Greece”).

Η σημαντική αυτή διάκριση, την οποία λαμβάνει η Alpha Bank από την EBRD για δεύτερο συνεχές έτος, αναδεικνύει την ιδιαίτερα επιτυχημένη συμμετοχή της Τραπέζης στο “Trade Facilitation Programme” της EBRD και αναγνωρίζει τη συμβολή της στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και στην οικονομική ανάπτυξη γενικότερα.

Μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος, η Alpha Bank έχει υποστηρίξει εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις, από το 2016 έως σήμερα, να ενισχύσουν τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό και να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν τη διεθνή εμπορική τους δραστηριότητα σε όλες τις χώρες στις οποίες έχει παρουσία η EBRD.

Από αριστερά προς δεξιά: ο κ. Αθανάσιος Παυλίδης, Διευθυντής της Διευθύνσεως Χρηματοοικονομικών Προϊόντων της Alpha Bank, ο κ. Francis Malige, Managing Director, Financial Institutions της EBRD, η κυρία Γεωργία Φαρμάκη, Διευθύντρια της Διευθύνσεως Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking της Alpha Bank και η κυρία Αικατερίνη Μαρμαρά, Διευθύντρια της Διευθύνσεως Χρηματοοικονομικής Διαχειρίσεως (Trading) της Alpha Bank.

Ειδικότερα, το “Trade Facilitation Programme”, μέσω της εγγυοδοσίας της EBRD, βελτιώνει περαιτέρω την πιστοληπτική διαβάθμιση των προϊόντων Διεθνούς Εμπορίου της Τραπέζης και την αποδοχή τους από διεθνείς τραπεζικούς ομίλους.

Με αυτό τον τρόπο η Alpha Bank παρέχει καινοτόμες και αποδοτικές λύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις από σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας, διευκολύνοντας μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς και την εκτέλεση διεθνών εμπορικών συναλλαγών με διευρυμένο δίκτυο πελατών και προμηθευτών στο εξωτερικό.
Στο πλαίσιο του “2019 EBRD Annual Meeting & Business Forum” που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Σαράγεβο, το βραβείο παρέλαβαν, εκ μέρους της Alpha Bank, η Διευθύντρια της Διευθύνσεως Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking, Γεωργία Φαρμάκη, η Διευθύντρια της Διευθύνσεως Χρηματοοικονομικής Διαχειρίσεως (Trading), Αικατερίνη Μαρμαρά και ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, Αθανάσιος Παυλίδης.

SHARE