HSBC:Ελκυστικές μακροπρόθεσμα οι μετοχές των τραπεζών – Οι τιμές στόχοι

Σύσταση αγορά (buy) δίνει για την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα η HSBC, η οποία επανήλθε στην κάλυψη των ελληνικών τραπεζών, ενώ για τις Alpha Bank και Πειραιώς η σύσταση είναι αυτή της διακράτησης (hold), καθώς οι προσπάθειες ανάκαμψης θα είναι πιο επίπονες.

Η HSBC, βλέπει περιθώρια ανόδου έως και 54%, ενώ συστήνει στους επενδυτές να είναι επιλεκτικοί προς το παρόν παρ’ όλο που σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι ελκυστικές.

Αναφορικά με τις τιμές στόχους, η HSBC δίνει 0,60 ευρώ για τη Eurobank, στο 1,80 ευρώ για την Εθνική, στα 0,70 ευρώ για την Alpha Bank και στα 1,45 ευρώ για την Πειραιώς.

Ετσι, βλέπει περιθώρια ανόδου, σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές τους στο ταμπλό, της τάξης του 17% για την Alpha, του 54% για την Eurobank, του 49% την  Εθνική και του 14% για την Πειραιώς.

Σύμφωνα με την HSBC, ο ελληνικός τραπεζικός δείκτης έχει μειωθεί κατά 60% μέχρι στιγμής φέτος λόγω της πανδημίας, οι δε τράπεζες στην Ε.Ε. υποαποδίδουν κατά 25% κυρίως λόγω της ανησυχίας για την ποιότητα του ενεργητικού τους και για τα κεφάλαιά τους.

Ωστόσο εμφανίζονται ελκυστικές σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική καθώς δεν καθίσταται γνωστή στην παρούσα φάση η πιθανή ανάκαψη της κερδοφορίας τους.

Οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν μια σειρά από δυσκολίες, οι οποίες την προσεχή διετία θα καθορίσουν την κερδοφορία τους και την απόδοση των σταθμισμένων ενεργητικών τους.
Η πρώτη είναι η ίδια η πανδημία που θα αυξήσει τα προβληματικά δάνεια καθώς η οικονομία συρρικνώνεται.

Η HSBC προβλέπει συρρίκνωση 8% ύφεση για φέτους στην οικονομία και 7% ανάκαμψη το επόμενο έτος.

Τα NPEs ήταν στο 39%, και αναμένεται περαιτέρω αύξηση.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι ορισμένες τράπεζες έχουν κεφάλαια χαμηλής και κακής ποιότητας που περιορίζει την ικανότητά τους να πραγματοποιήσουν προβλέψεις εμπροσθοβαρώς.

Για το 2022 τα πράγματα δείχνουν καλύτερα ως προς την πανδημία, το θέμα των προβλέψεων θα έχει λυθεί και κάποιες συμφωνίες τιτλοποίησης, οι οποίες είναι δύσκολες στο τρέχον περιβάλλον, θα έχουν ολοκληρωθεί.

Πρέπει επίσης να συνεχίσει να υπάρχει η φθηνή χρηματοδότηση της ΕΚΤ και να συνεχιστούν οι φιλόδοξες προσπάθειες μείωσης του κόστους.

Σύμφωνα με την HSBC, “απαιτείται επιλεκτική προσέγγιση στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές.
Και τα κριτήρια είναι:
1) ισχυρότερα  κεφαλαιακά αποθέματα ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι απομείωσης των ενεργητικών τους
2) Καλύτερες προβλέψεις και σχέδια απομείωσης κινδύνου για καλύτερη ανάκτηση αποδόσεων σταθμισμένων ενεργητικών
Image
Image

Δύο ακόμη χρόνια αδράνειας κερδών

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δύο βασικά σημεία προβλήματα για την επιστροφή στην κερδοφορία:
1) ένα τεράστιο απόθεμα NPE (39% με κάλυψη μόνο 47% το πρώτο τρίμηνο)
2) χαμηλά και κακής ποιότητας κεφάλαια που περιορίζει την ικανότητα πρόβλεψης.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι τράπεζες δεν μπορούν να διαπεράσουν την ετήσια κατώτατη γραμμή απωλειών χωρίς να προκαλέσουν ανακεφαλαιοποίηση από το κράτος και dilution για τους υφιστάμενους μετόχους.

Αυτό σημαίνει ότι οι προβλέψεις για τα NPE πρέπει να κατανέμονται με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με τα προ προβλέψεων κέρδη (PPI), γεγονός που θα παρατείνει την επιστροφή στην κερδοφορία.

Πριν από την πανδημία, οι τράπεζες επρόκειτο να καταγράψουν σημαντική πρόοδο.

Οι συμφωνίες τιτλοποίησης είχαν προγραμματιστεί για το 2020 και το κόστος ρίσκου (CoR) φαίνεται να πέφτει απότομα το 2021.

Το χρονικό πλαίσιο που απαιτείται για την ανάκτηση του ROTE, ωστόσο, επεκτείνεται λόγω της πανδημίας.

Η HSBC προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 8% το 2020, με την ανάκαμψη του 2021 να αναμένεται στο 7%.

Σε αυτό το σενάριο, η τράπεζα αναμένει οι συμφωνίες τιτλοποίησης να καθυστερήσουν έως το πρώτο εξάμηνο του 2021, όταν οι οικονομικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι περισσότερο διευκολυντικές.

Επιπλέον, αναμένει να διατηρηθούν οι νέες εισροές NPE που προκαλούνται από την πανδημία.

Image

Κατά την άποψη της HSBC, το 2022 και σε ό,τι αφορά την πανδημία, η κατάσταση θα είναι σαφώς καλύτερη ενώ και οι υπόλοιπες σημερινές προκλήσεις θα έχουν αντιμετωπιστεί, και κάποιες συμφωνίες τίτλοποίησης οι οποίες είναι δύσκολο να υλοποιηθούν. στο τρέχον περιβάλλον, θα έχουν ολοκληρωθεί.

Η HSBC προτείνει στους επενδυτές επιλεκτική προσέγγιση στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές με βάση τα κριτήρια των ισχυρότερων κεφαλαιακών αποθεμάτων και τις καλύτερες προβλέψεις και σχέδια απομείωσης κινδύνου.

SHARE