H σύνδεση των προτύπων ISO με τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία ως το 2030

Η οικονομική και εμπορική αβεβαιότητα, οι μεταβαλλόμενες κοινωνικές προσδοκίες,
οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήταν οι
κύριοι παράγοντες που έχουν επισημανθεί ότι θα επηρεάσουν την πορεία του
οργανισμού ISO και έχουν συζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μέρος μιας εβδομάδας συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν,
το 2019, στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, όπου εστιάζεται ο καθορισμός της
μελλοντικής στρατηγικής του οργανισμού για την πορεία προς το 2030. «Χωρίς τα
κατάλληλα πρότυπα, θα είναι αδύνατο να αντιμετωπίσουμε πολλαπλές προκλήσεις σε
παγκόσμιο και Εθνικό επίπεδο. Η τυποποίηση παρέχει τα εργαλεία για την επίτευξη
βιώσιμης ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση της άμεσης απειλής που προκαλεί η
αλλαγή του κλίματος και μεταξύ άλλων, για την εξασφάλιση της ισότητας των φύλων
και της βέλτιστης υγειονομικής περίθαλψης “, δήλωσε ο Jodi Sholtz, Διευθυντής
Επιχειρήσεων Ομάδας Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας της
Νότιας Αφρικής, προλογίζοντας την εκδήλωση.

Οι παραπάνω δηλώσεις είχαν γίνει πριν την έλευση της πανδημίας. Σήμερα
επιβεβαιώνονται, μιας και η τυποποίηση στην αντιμετώπιση της πανδημίας και η
εισαγωγή συγκεκριμένων κανόνων και πρωτοκόλλων έχουν μπει στην καθημερινή
ζωή μας. Αποδεικνύουν δε ότι είναι αποτελεσματικοί καθώς φαίνεται σταδιακά η
επιστροφή προς την κανονικότητα.

Αύξηση της εμπορικής αβεβαιότητας

Ο κ. Sholtz τόνισε ότι τα πρότυπα είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση μιας
πιο ουσιαστικής oικονομικής ανάπτυξης. “Η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει νέες
παραγωγικές δυνατότητες και ικανότητες. Ωστόσο, έχει επίσης ως αποτέλεσμα την
αύξηση της ανισότητας, την οικονομική συγκέντρωση και την οικονομική
περιθωριοποίηση πολλών αναπτυσσόμενων χωρών. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί
μια πιο χωρίς αποκλεισμούς πορεία ανάπτυξης και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η
ποιότητα και η τυποποίηση”, ανέφερε.

Η εισηγήτρια εμπορίου Catherine Grant- Makokera ανέφερε την άνοδο του
οικονομικού εθνικισμού, την αύξηση των επιπέδων προστατευτισμού και την πτώση
της εμπιστοσύνης στο πολυδαίδαλο σύγχρονο εμπορικό σύστημα. Έχει σημειωθεί
δεκαπλάσια αύξηση της εμπορικής αβεβαιότητας τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση
με τη σχετική σταθερότητα των δύο προηγούμενων δεκαετιών. “Αυτό είναι
σημαντικό επειδή η αύξηση του δείκτη αβεβαιότητας του παγκόσμιου εμπορίου
μειώνει τις προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη”, ανέφερε.

Αλλαγή των κοινωνικών προσδοκιών

Οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες των καταναλωτών και της κοινωνίας ήταν μια άλλη
άτακτη δύναμη που επισημάνθηκε ως αντίκτυπο στον κόσμο γύρω μας. Ένα
παράδειγμα αυτού μπορεί να διαπιστωθεί στην οικονομία διαμοιρασμού όπου τα
άτομα προσφέρουν τα προσωπικά τους περιουσιακά στοιχεία, όπως τα οχήματα ή τα
διαμερίσματα τους, σε άλλα μέλη της κοινότητας (airbnb, uber κτλ).

Αυτά τα νέα μοντέλα φέρνουν νέες προκλήσεις που η τυποποίηση μπορεί να παίξει
ενεργό ρόλο, βελτιώνοντας τις υφιστάμενες υπηρεσίες.
«Τα πρότυπα χρειάζονται απεγνωσμένα στην οικονομία διαμοιρασμού», εξήγησε ο
Mark Atwood, ιδρυτής της εφαρμογής Jrney για την κοινή χρήση επιβατών . “Η λήψη
πρόσθετων επιβατών στο αυτοκίνητό σας σε μακρύ ταξίδι επηρεάζει την ασφάλειά
σας; Αλλάζει κάτι εάν αυτοί οι επιπλέον επιβάτες βρέθηκαν μέσω μιας εφαρμογής ή
του προσωπικού σας δικτύου φίλων; Δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις σε αυτά τα
ερωτήματα σήμερα. ”

Ο Tarryn Daniels από το Συμβούλιο Καταναλωτικών Αγαθών της Νότιας Αφρικής
τόνισε ότι απαιτούνται πρότυπα για την υποστήριξη της ανάπτυξης της οικονομίας
διαμοιρασμού αλλά και για τον έλεγχο της μιας και μπορεί να δημιουργηθούν
χαώδεις εξελίξεις. “Όσοι δεν αποδέχονται την οικονομία διαμοιρασμού είναι
παραδοσιακοί κλάδοι που αρνούνται να προσαρμοστούν και χρησιμοποιούν
συμβατικά επιχειρηματικά μοντέλα που αρνούνται να εξελίξουν”, ανέφερε.

Επείγουσα ανάγκη για βιωσιμότητα

Το πραγματικό πεδίο εφαρμογής των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής τονίστηκε
από την Regina Asariotis αντιπρόσωπος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για
το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο
παράδειγμα από τον τομέα των παγκόσμιων μεταφορών.
“Το διεθνές εμπόριο εξαρτάται αποφασιστικά από τις καλά λειτουργούσες
συγκοινωνιακές συνδέσεις. Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις όπως οι ακραίες
καταιγίδες, οι πλημμύρες, οι αλλαγές θερμοκρασίας, υγρασίας ή βροχοπτώσεων και η
άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υποδομή
μεταφορών, όπως είναι τα λιμάνια », εξήγησε, ζητώντας καλύτερη αξιολόγηση των
κινδύνων και προετοιμασία ώστε να ανταποκριθούμε σε πιθανές δυσκολίες της
κλιματικής αλλαγής.

Εμείς προσθέτουμε ότι η παγκόσμια οικονομία σήμερα βιώνει τις επιπτώσεις της
μετά Covid εποχής, με εκπληκτικές αυξήσεις στο κόστος των μεταφορών και των
ναύλων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Τέλος, διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις του ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους μας,
ζητώντας από την «κοινότητα της τυποποίησης» να αγκαλιάσει τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Οι ομιλητές εξέτασαν τι θα μπορούσε να σημαίνει η ταχεία εξέλιξη
και υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Για
παράδειγμα, τι σημαίνει ψηφιακός μετασχηματισμός για τις επιχειρήσεις; Πώς
αλλάζουν οι ψηφιακές τεχνολογίες τι και πώς ανταλλάσσουμε; Και πώς οι ψηφιακές
τεχνολογίες οδηγούν την επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία;

Οι ψηφιακές τεχνολογίες υιοθετούνται ευρέως και οι νέες εξελίξεις (π.χ.
αυτοματοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη ή blockchain ) προσφέρουν πολλαπλές
ευκαιρίες για οργανισμούς, συμβάλλοντας στην αύξηση της αποδοτικότητας και της
παραγωγικότητάς τους, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προωθώντας
την καινοτομία. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να αναλύσουμε ποιες τεχνολογίες έχουν
πραγματική αξία και συνάφεια και πού πρέπει να γίνουν επενδύσεις.

Μαζί, αυτές οι τέσσερις τάσεις – η οικονομική και εμπορική αβεβαιότητα, οι
μεταβαλλόμενες κοινωνικές προσδοκίες, ο επείγων χαρακτήρας της βιωσιμότητας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός – αποτελούν τις νέες δυνάμεις που θα διαμορφώσουν
την κατεύθυνση της μελλοντικής στρατηγικής ISO στο δρόμο για το 2030.

Χρήστος Τελειώνης
Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης
www.toolit.gr – Πηγή: https://www.iso.org/news

SHARE