Goldman Sachs: Επιφυλακτική για τις ελληνικές τράπεζες – Μείωσε κατά 15% τις τιμές στόχους – «buy» για Alpha Bank

Μια άκρως αρνητική έκθεση με μειώσεις τιμών στόχων και προειδοποιήσεις για dilution – απίσχναση των μετόχων – στην Πειραιώς δημοσιοποίησε η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs.

Συγκεκριμένα σε sell (πώληση) υποβάθμισε τη σύσταση της Τρ. Πειραιώς η Goldman Sachs, τονίζοντας ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος dilution, ενώ για την Εθνική και τη Eurobank η σύσταση παρέμεινε neutral, ήτοι ουδετερότητα.

Η Goldman Sachs διατηρεί, επίσης, τη σύσταση για αγορά (buy) της Alpha Bank.

η Goldman Sachs, μείωσε και τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών κατά μέσο όρο 15%, αντανακλώντας γενικά:
(1) τις χαμηλότερες προβλέψεις ROTE μέχρι το 2023
(2) το υψηλότερο όριο CET1
(3) το αναθεωρημένο COE

Οι νέες τιμές στόχοι διαμορφώνονται για την Πειραιώς στα 1,85 ευρώ, από 2,72 ευρώ προηγουμένως (-32%), για την Alpha Bank στα 2,13 ευρώ, από 2,38 ευρώ προηγουμένως (-10,5%), για την Eurobank στα 0,82 ευρώ, από 0,94 ευρώ (-12,8%) και για την Εθνική στα 2,60 ευρώ, από 2,68 ευρώ (-3%).

Η Goldman Sachs αναφέρει πως οι στόχοι για μείωση των NPEs παραμένουν ουσιαστική πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς υπάρχει ένα κεφαλαιακό κενό 3,4 δισ. ευρώ που πρέπει να καλυφθεί μέχρι το τέλος του 2023.

Όπως επισημαίνει, οι στρατηγικές των ελληνικών τραπεζών για μείωση του ρίσκου ξεκίνησαν το 2019, με τη συνολική αναλογία των NPEs του κλάδου να παραμένει μεγαλύτερη του 40% το 2018. Εξετάζοντας προηγούμενες εμπειρίες στη μείωση του ρίσκου από άλλες χώρες της ευρωπεριφέρειας, η GS σημειώνει πως σε όρους μεγέθους, το υπόλοιπο των NPEs των ελληνικών τραπεζών είναι πολλαπλάσιο αυτών της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας ή της Ιρλανδίας και μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτό της Κύπρου. Επίσης, οι μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να είναι ουσιαστικά ισχυρότερες απ’ ό,τι στις συγκρίσιμες χώρες κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δικών τους αντίστοιχων ασκήσεων μείωσης ρίσκου (2014-2018). Παράλληλα, τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών για το de-risking είναι πιο φιλόδοξα, σε ό,τι αφορά τη σχεδιαζόμενη κλίμακα της μείωσης.

Η Goldman Sacks αναμένει πως σημαντικό μέρος της μείωσης των NPEs που έχει σχεδιαστεί για το 2019-2022 θα «μεταφραστεί», μέσω των κατασχέσεων, σε μια αύξηση του αποθέματος των ακινήτων. Αν περιληφθεί το μεγαλύτερο απόθεμα ακινήτων στον ορισμό των NPEs, τότε η ευρύτερη αναλογία NPEs των ελληνικών τραπεζών θα παραμείνει υψηλότερη του 10% μέχρι το 2020, δηλαδή περισσότερο από δύο φορές τον στόχο, ακόμα και υπό τα σχέδια των ίδιων των τραπεζών.

Η Goldman Sachs αναφέρεται στη νέα της έκθεση στα τέσσερα βήματα στην πορεία προς την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης (EBU)τα οποία πρότεινε πρόσφατα το γερμανικό υπουργείο οικονομικών και ειδικά σε αυτό που αφορά την ανάγκη για τα κράτη μέλη και τους τραπεζικούς κλάδους τους να μειώσουν τους ακαθάριστους δείκτες NPE στο 5% (και τους καθαρούς δείκτες NPE στο 2,5%) πριν από το 2024.

Όπως σημειώνει, σε μία ενδιάμεση έκθεση (που αναμένεται την άνοιξη του 2020) θα αξιολογηθεί εάν έχει επιτευχθεί επαρκής μείωση του κινδύνου. Αυτή η πρόταση, όπως επισημαίνει η Goldman Sachs αναμένεται να θέσει την Ελλάδα και τις ελληνικές τράπεζες στο επίκεντρο λόγω και της μεγάλης πρόκλησης που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε ότι αφορά τη μείωση των κόκκινων δανείων.

Οι 4 βασικοί καταλύτες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Goldman Sachs να αλλάξει την επιφυλακτική της στάση έναντι των ελληνικών τραπεζών είναι οι εξής:

1) Αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας
Παρόμοια με τις προηγούμενες εξελίξεις που παρατηρήθηκαν στην Πορτογαλία, η ικανότητα της Ελλάδας να προσελκύσει ξένες επενδύσεις σε τοπικά περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά εάν κάποιος από τους οίκους αξιολόγησης προχωρήσει σε αναβάθμιση της (ενδεχομένως σε επενδυτικό βαθμό).
2) Συμπληρωματικές συστημικές λύσεις
Μετά την έγκριση του Προγράμματος Προστασίας Ενεργητικού (HAPS – Ηρακλής), η εφαρμογή πρόσθετων συστημικών λύσεων που μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία καθαρισμού του κλάδου, ιδίως εάν διευκολύνει τις πωλήσεις NPE πάνω από τις τρέχουσες BVs, θα βοηθούσε στην αλλαγή της στάσης.
3) Μεγάλες θετικές εκπλήξεις κεφαλαίου
Μεγάλες θετικές εκπλήξεις στην κεφαλαιακή επάρκεια μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε μια επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης των ΝΡΕ χωρίς dilution. Για παράδειγμα, η Ελλάδα μετέφερε 3,3 δισ. σε κρατικά ομόλογα που κατείχε η Εθνική Τράπεζα, συμφωνία που αναμένεται να μειώσει το χρέος της Ελλάδας κατά 1 π.μ. (του ΑΕΠ) μέχρι το 2060, ενώ παράλληλα ενισχύει την κεφαλαιακή θέση της Εθνικής Τράπεζας κατά περίπου 0,5 δισ. ευρώ (140 μ.β. του CET1).
4) Υψηλότερη από την αναμενόμενη ανάκτηση στην οικονομία
Μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη μακροοικονομική προοπτική μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μια ταχύτερη από την αναμενόμενη διαδικασία καθαρισμού, όπως συνέβαινε προηγουμένως σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία.
Στην ανάλυση ευαισθησίας, η Goldman Sachs, εκτιμά πώς ο συνδυασμός ισχυρότερης αύξησης των εσόδων και υψηλότερων ασφαλειών μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε χαμηλότερο / μη υπολειπόμενο κεφαλαιακό έλλειμμα σε επίπεδο συστήματος.

SHARE